Show simple item record

dc.contributor.advisorKeim Olsen, Pål
dc.contributor.authorJurca, Ovidiu M.
dc.contributor.authorSølberg, Håkon
dc.contributor.authorVaagen, Marius
dc.date.accessioned2021-09-15T17:23:16Z
dc.date.available2021-09-15T17:23:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79548560:82379373
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778297
dc.description.abstractSammendrag Hensikten med oppgaven er å dimensjonere størrelsen på komponenter i et driftsikkert mikrogrid basert på en lastprofil. Systemet skal testes i simuleringsprogram for å se hvor bra systemet fungerer. Kabler og vern er også dimensjonert for hånd og verifisert i programmet Febdok. Det ble undersøkt to scenario. I tillegg er håndberegningene og resultatene fra Homer Pro sammenlignet. For PV-anlegget i case 1 viser resultatene i Homer god produksjon av solenergi for alle månedene i året. PSH er et mål som brukes til å vurdere hvor gunstig det vil være med utbygging av solenergi. PSH på over 3 vil si at det er nok solstråling til at det er gunstig å bygge ut. Lokasjonen har PSH-verdi på 4,7. I case 2, som er en kombinasjon av både solceller og en småskala vindturbin, viser resultatene lav kapasitetsfaktor for vindressursene både ved håndberegninger og i simuleringen. Ved simuleringene av vindturbinen utnytter den aldri mer enn 40% av sin fulle kapasitet. Lave vindhastigheter og lavt lufttrykk gjør at lite energi blir overført til vindturbinen. Simuleringene tilsier at sol vil være det rimeligste og mest praktiske av energikildene. Nepal har mye solinnstråling selv gjennom regnsesongen, og et hybridsystem er unødvendig så lenge batteribanken er godt nok dimensjonert. Resultatene fra de forskjellige metodene brukt i oppgaven gir like resultater. Derfor er både bruk av håndberegninger fra [1] og Homer Pro noe Gridville kan bruke videre i sitt arbeid.
dc.description.abstractAbstract The main purpose of this Bachelor’s thesis is to choose the proper dimensions of the components of a microgrid based on a load profile. This system is then to be tested in a simulation software to check how reliable it is. Two cases have been researched. It is essential to verify if the calculations by hand and those from the simulation software are alike. This thesis has another goal, which is giving Gridville the fundamentals of a microgrid. It also covers the working method step by step of the project. The first case using only solar panels, is based on the local PSH-value, which is a measurement that indicates how favorable a PV-system is at a specific location. A PSH-value above 3 indicates the solar radiation is worth the construction of a PV-system. The chosen location has 4,7 PSH. The simulation in Homer Pro of the first case, shows good results each month of the year. The second case, with a small-scale wind turbine and solar panels, shows to be less profitable. The capacity factor is low, both from the simulation and the calculations by hand. The simulations presents that the wind turbine never use more then 40% of it’s maximum capacity. Low wind speed and air pressure influence the amount of energy induced into the turbine. According to the simulation, solar energy is the most beneficial and practical choice. Nepal has a considerable amount of solar radiation even during the rainy season. A hybrid system with both solar and wind energy is unnecessary as long as the battery package is well-designed. The results from different methods proved to be acceptable hence the small deviation. Based on that, is Homer Pro and the calculation presented in [1] tools Gridville can use.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDimensjonering av mikrogrid til bruk i utviklingsland
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record