Show simple item record

dc.contributor.advisorWangen, Gaute
dc.contributor.advisorGkioulos, Vasileios
dc.contributor.authorKHAN, SALMAN
dc.date.accessioned2021-09-15T16:51:18Z
dc.date.available2021-09-15T16:51:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77286548:47062750
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778088
dc.description.abstractSosiale medier er en kilde som sprer mange forskjellige følelser og elementer som kan føre til positive eller negative påvirkninger på samfunnet. En studie av elementer som falske nyheter og feilinformasjon utmerker seg ytterligere i å diskutere mulige risikoer ved å bli med på sosiale medier. Folk som blir bytte for spredning av falske nyheter er ekte. Panikk og rush i tankene til et individ og blant samfunnet er noen av de vanligste resultatene av denne spredningen av villedende informasjon. De definerte elementene kan hjelpe en person til å ta effektive beslutninger om å bruke sosiale medier som en kilde til informasjon. Man vil også bli oppmerksom på nødvendige forholdsregler for å beskytte personlig informasjon på sosiale nettverkssider. Pluss å bruke sosiale medier for å gi deg synspunkter om visse emner og diskutere med andre har blitt en del av livet vårt. Men alle ting har det positive og negative. Denne artikkelen diskuterer vanlige risikoer og deres potensielle løsninger knyttet til sosiale medier og mennesker som debatterer på sosiale medier. Den diskuterer også hvordan enkeltpersoner oppfatter nyheter på sosiale medier.
dc.description.abstractSocial media is a source that spreads many different emotions and elements which can lead to positive or negative impacts on society. A study of elements like fake news and misinformation further excels in discussing the possible risks of joining social media. People falling prey to the spread of fake news is real. Panic and rush in an individual's mind and among the society are some of the common outcomes of this spread of misleading information. The defined elements can help an individual make effective decisions towards using social media as a source of information. One will also get aware of necessary precautionary measures to protect personal information on social networking sites. Plus using social media to give your views about certain topics and debating with others has become a part of our life. But everything has its positives and negatives. This paper discusses common risks and their potential solutions associated with social media and people debating on social media. It also discusses how individuals perceive news on social media.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRisk Perceptions when participating in public debates on digital platforms
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record