Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLund, Jostein
dc.contributor.advisorHalvorsen, Stig
dc.contributor.advisorMogstad, Bjørnar
dc.contributor.authorNilsen, Torkel
dc.contributor.authorSelander, Kjetil Egedahl
dc.date.accessioned2021-09-15T16:37:36Z
dc.date.available2021-09-15T16:37:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83582771:83584601
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777992
dc.description.abstractPipelife Norge ønsket å se på mulighetene til å benytte SAP C/4HANA til en salgsportal. Vi skulle se på både muligheter og begrensninger ved SAP C/4HANA for å svare på kravene som ble satt for prosjektet. Hovedfokuset i oppgaven har vært SAP Commerce Cloud, som er en av modulene i SAP C/4HANA. Hensikten med en salgsportal vil være å forenkle handelsprosessen både for kundene og salgsrepresentanter i Pipelife Norge. Målet var å dokumentere et produkt som både tilfredsstiller kunden og funksjonaliteten de trenger, samt de ansatte hos Pipelife Norge som skal benytte seg av systemet. Dokumentasjonen vi har kommet med skal bidra med å redusere motstanden for endring, ved å belyse fordelene med SAP C/4HANA. Prosjektet ble gjennomført som en bacheloroppgave på studiet «Informatikk, drift av datasystemer».
dc.description.abstractPipelife Norway wanted to look at the possibilities of using SAP C/4HANA for a sales portal. We were to look at both the possibilities and limitations of SAP C/4HANA to respond to the requirements set for the project. The main focus of the thesis has been SAP Commerce Cloud, which is one of the modules in SAP C/4HANA. The purpose of a sales portal will be to simplify the trading process for both customers and sales representatives in Pipelife Norway. The goal was to document a product that satisfies both the customer and the functionality they need, as well as the employees at Pipelife Norway. The documentation we have provided will help reduce the resistance to change, by highlighting the benefits of SAP C/4HANA. The project was carried out as a bachelor 's thesis in the study «Informatics, operation of computer systems».
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtforske hvilke muligheter og begrensninger som finnes med SAP C/4HANA og Commerce Cloud for Pipelife sin verdikjede
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel