Show simple item record

dc.contributor.advisorAmirshahi, Seyed Ali
dc.contributor.authorBako, Abdi
dc.contributor.authorHamcho, Amr
dc.contributor.authorAbdullah, Mustafa
dc.contributor.authorKhumparov, Shamil Saidovitch
dc.date.accessioned2021-09-15T16:36:12Z
dc.date.available2021-09-15T16:36:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257183:82670342
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777981
dc.description.abstractDigitalisering er en viktig prosess for behandling, lagring og utveksling av data, ettersom den gjør det mulig å få tilgang til og overføre data effektivt. Som medfører til å forbedre effektiviteten og konsistensen. Assetfront Repair vil være et delsystem for Assetfront, der mekanikere og ingeniører kan sende tekniske rapporter angående kjøretøy. Assetfront Repair vil bidra til å lette arbeidet til de som utfører vedlikehold og inspeksjoner på maskiner som er koblet til Assetfront. Applikasjonen løser to funksjoner. For det første, vil applikasjonen effektivisere prosessen med å registrere servicer og/eller inspeksjoner for et kjøretøy. For det andre digitaliserer applikasjonen prosessen med å registrere en teknisk tilstandsrapport (TTR). Dagens løsninger er både ressurs og tidkrevende. Assetfront ønsket en web-applikasjon med responsiv design for forskjellige enheter. Assetfront Repair har et forbedringsrom som vil bli diskutert senere i rapporten.
dc.description.abstractDigitization is an important process for processing, storing and exchanging data, as it allows data to be accessed and transmitted efficiently. Which results in improving the efficiency and consistency. Assetfront Repair will be a subsystem of Assetfront, in which mechanics and engineers can submit technical reports regarding vehicles. Assetfront Repair will help to facilitate the work of those who perform maintenance and inspections on machines connected to Assetfront. The application resolves two functions. Firstly, the application streamlines the process of registering services or inspections for vehicles. Secondly, the application digitizes the process of registering a Technical Condition Report (TCR). Today’s solutions are both resource and time consuming. Assetfront wanted a web-application with a responsive design to be accessed from different devices. Assetfront Repair has a room for improvement that will be discussed later on in the report.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAssetfront Repair
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record