Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMendoza, Aland
dc.contributor.advisorPedersen, Marius
dc.contributor.authorUmbraško, Artūrs
dc.contributor.authorLewandowski, Kacper
dc.contributor.authorDahl, Daniel
dc.date.accessioned2021-09-15T16:32:56Z
dc.date.available2021-09-15T16:32:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257850:82716366
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777964
dc.description.abstractSpill kan bli brukt som et veldig effektivt læremiddel. Imidlertid er markedetfor pedagogiske spill med fokus på cybersikkerhet lite og meget begrenset. DannyLopes Murillo, en cybersikkerhet spesialist, tilnærmet oss med et forslag om åutvikle et nytt spill for å hjelpe med å endre på denne holdningen, i tillegg til åvære noen av de første innovatørene innenfor dette feltet.Dette er et relativt nisje marked, men det finnes fremdeles noen spill med etfokus på cybersikkerhet. Imidlertid, feiler mange av dem på å kombinere moromed læring og ender opp med å være uoppdaget, med kun noen få som er relativtvellykkede. OS Runner prøver å fylle dette hullet og å være seriøs i å videreformi-dle kunnskap, i tillegg til å ha avansert og innlevende spill elementer.I løpet av dette bachelor prosjektet så ble utviklingen av OS Runner satt igang. Det som er produsert er ikke et komplett spill, men et bevis på et konseptpå noe som er tilrettelagt for videre arbeid. Spillet vårt kombinerer både mor-somme og lærerike elementer. Det kan bli brukt som et læremiddel for elever påvideregående, studenter på universitet/høyskole, seminarer osv. Selv med bare be-grenset forkunnskap om cybersikkerhet generelt, så vil dette spillet være en høystinteressent og fengende opplevelse, som forsikrer at spillere vil lære de grunn-leggende prinsippene om cybersikkerhet, cyber angrep og forsvarsmekanismersom brukes i det virkelige liv.Spillet er utviklet av oss, ved bruk av Scrumban metodikken, i tett kontinuerligsamarbeid med vår oppdragsgiver.
dc.description.abstractGames can be used as a very effective education medium. However, the mar-ket of educational cybersecurity games has a very small and limited supply. DannyLopez Murillo, a cybersecurity specialist, has come forward to us with a proposi-tion to develop a new game to help and change this stance, as well as to be amongthe first innovators in this field.This is a relatively niche market, and still, some of the games focusing on thecybersecurity are already there. However, most of them fail to combine the fungame aspect with the education aspect, and end up being undiscovered, with onlya few being relatively successful. OS Runner tries to fill the gap, and be seriousabout learning while having advanced and immersive game elements.During this bachelor, the development of OS Runner was kick-started. Whatwas produced is not a complete game, but a proof of a perspective concept thatcan be developed further.Our game combines both the fun and the educative elements. It can be used asan education tool for high school students and undergraduates during lectures,lessons, seminars and other events. Even with only limited prior knowledge ofcybersecurity in general, this game can be an interesting and captivating expe-rience, making sure that players will learn the basic principles of cybersecurity,cyberattack and -defense mechanisms that are used in real life.The game was developed by us, using Scrumban methodology, in tight con-tinuous cooperation with our employer.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleOS Runner
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel