Show simple item record

dc.contributor.advisorMikalef, Patrick.
dc.contributor.authorTellmann, Nikolai.
dc.date.accessioned2021-09-15T16:18:22Z
dc.date.available2021-09-15T16:18:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57320302:32429310
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777893
dc.description.abstractKunstig intelligens (AI) har blitt en av de viktigste teknologiene som vurderes av organisasjoner verden over, og mange anser det som den neste kilden til forretningsverdi. Det er imidlertid et tydelig gap mellom ambisjon og utførelse. Forankret i ressurs-basert teori om firmaet samt nyere studier på AI i forretningssammenheng, undersøker denne studien (i) gyldigheten av et foreslått teoretisk rammeverk for en AI-kapabilitet, (ii) undersøker påstandene om at organisasjoner sliter med å realisere forretningsverdi fra AI-initiativer, og (iii) undersøker hvilke forhold som kan fremme anskaffelsen av ressurser som komplementerer AI-initiativer. Resultatene av studien (i) støtter empirisk det foreslåtte teoretiske rammeverket for en AI-kapabilitet, (ii) tilføyer ytterligere vitenskapelig bevis for at organisasjoner sliter med å realisere verdi fra investeringer i AI, og (iii) støtter empirisk at en organisatorisk vektlegging av utvikling og innovasjon fremmer anskaffelse av ressurser som støtter og komplementerer AI-initiativer.
dc.description.abstractArtificial intelligence has become one of the key technologies being considered by organizations worldwide, and many consider it the next source of business value. However, there is an evident gap between ambition and execution. Grounded in the resource-based theory of the firm and recent studies on AI in a business context, this study (i) examines the validity of a proposed theoretical framework for an AI capability, (ii) examines the claims that organizations struggle to realize business value from AI initiatives, and (iii) examines what conditions might foster the acquisition of resources that complement AI initiatives. Findings (i) empirically support the suggested theoretical framework for an AI capability, (ii) add to the pool of scientific evidence that organizations struggle to realize value from AI investments, and (iii) provide empirical evidence that an organizational emphasis on development and innovation fosters the acquisition of resources that support and complement AI initiatives.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleExamining the Dimensions and Development of an Artificial Intelligence Capability With Effect on Competitive Performance
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record