Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDivitini, Monica
dc.contributor.advisorPrasolova-Forland, Ekaterina
dc.contributor.authorStulen, Morten
dc.date.accessioned2021-09-15T16:11:12Z
dc.date.available2021-09-15T16:11:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57320302:21973472
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777796
dc.description.abstractVirtuell virkelighet gir enestående tilstedeværelse sammenlignet med tradisjonelle spillformer og introduserer mange muligheter for bruk i utdanningsformål. Tilstedeværelsen i VR gir en enklere måte å oppleve effekten av kritiske problemer som klimaendringer som ellers er vanskelig for mange mennesker å forstå. Forskning viser at folk kan lære om komplekse sosiale og miljømessige problemer, og sammenkoblingen mellom dem når informasjon blir brakt til dem i et format som VR. Målet med dette prosjektet er å øke bevisstheten om de sammenkoblede aspektene ved klimaendringer og kulturminnevern i Trondheim by ved å bruke et brannscenario i VR og en 360 tredemølle, for å gi en aktiv læringsopplevelse. For den nye applikasjonen er to VR-prototyper utviklet og testet gjennom empiriske studier; den første dreier seg om klimaendringer, mens den andre fokuserer på bevaring av kulturminner. Bakgrunnsstudier analyserer "Climate Quest" for å bestemme hvilke forbedringer som kan gjøres, og hvordan brann kan brukes i applikasjonen. Disse studiene, kombinert med en evaluering basert på veletablert forskning av spillteori, danner kravene til en ny applikasjon kalt "Fire Quest". Totalt deltok over 100 personer i bakgrunnsstudiene og de ulike studiene for "Fire Quest", inkludert en VR-ekspert som testet begge prototypene. Resultatene viser at de fleste ikke tilegnet seg mye ny informasjon om klimaendringer etter å ha prøvd applikasjonen, mest fordi de allerede var godt informert om emnet; det var imidlertid en god påminnelse på farene ved klimaendringer. Deltakerne skaffet seg også ny kunnskap fra spillet om både kulturminnevernet i Norge, og spesielt om brannsikkerheten til Nidarosdomen. Etter opplevelsen, var de fleste enige om at det trengs å gjøres mer for å beskytte Norges kirker. I tillegg til dette, viser resultatene at de fleste mener den 360 tredemøllen gir en mer oppslukende og realistisk opplevelse, og at de vil huske opplevelsen bedre på grunn av den. Til slutt likte nesten alle deltakerne spillingen og vurderte det som en gøy opplevelse.
dc.description.abstractVirtual Reality provides unparalleled immersion compared to traditional forms of gaming and introduces great opportunities for use in educational purposes. The immersion of VR provides an easier way to experience the effects of urgent issues like climate change that is otherwise difficult for many people to fully comprehend. Previous research shows that people can learn about complex social and environmental issues, and the interconnections between them, when information is brought to them in an immersive format. The goal of this project is to raise awareness of the interconnected issues/aspects of climate change and heritage preservation in Trondheim City using a fire scenario in VR and an omnidirectional treadmill, to provide an active learning experience. For the new application, two VR prototypes are developed and tested through empirical studies; the first is concerning climate change, while the latter is focusing on cultural heritage preservation. Background studies analyze "Climate Quest" to determine what improvement can be made, and how fire can be used in the application. These studies, combined with an evaluation based on well-established research regarding game theory, form the requirements of a new application called "Fire Quest". In total, over 100 people participated in the background studies and the various studies for "Fire Quest", including a VR expert who tested both prototypes. The results show that most people did not learn much new information regarding climate change after trying the application because they were already well informed on the topic; however, it did serve as a good reminder of the dangers of climate change. The participants also acquired new knowledge from the experience about both the cultural heritage preservation in Norway, and especially about the fire safety of Nidarosdomen. After the experience, most people agreed more is needed to do be done to protect Norway’s churches. In addition to this, the results show that most people believes the omnidirectional treadmill provides a more immersive and realistic experience and that they would remember the experience better because of it. Lastly, almost all participants enjoyed the gameplay and considered it a fun experience.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleRaising awareness about climate change and heritage preservation in Trondheim City with fire in VR
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel