Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTrætteberg, Hallvard
dc.contributor.authorStamnes, Jørgen Helgå
dc.date.accessioned2021-09-15T16:03:58Z
dc.date.available2021-09-15T16:03:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57411006:14030826
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777521
dc.description.abstractGitpod er et nytt utviklingsmiljø i skyen som som legger vekt på korte og kastbare miljø som automatiserer bygging, oppsett og installasjon av program og kode. Med oppdagelsen av mulighetene med Gitpod, prøver denne studien å svare på følgende spørsmål: "Hva er mulighetene og fallgruvene ved å introdusere en skybasert IDE (Gitpod) for obligatoriske øvinger i faget TDT410?", hvor TDT4100 er et emne om objektorientert programmering ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Studien svarer på dette spørsmålet ved å finne muligheter og fallgruver ved å sammenligne Gitpod med Eclipse (mijøet brukt i faget TDT4100) og mulige pedagogiske implikasjoner. Studien ble utført med en kvalitativ design and creation metode. Forskningen besto av semistrukturerte intervju med observasjoner av studenter som programmerte i Gitpod med tilhørende øvinger. Studien viser at pakkesystemet og autogenereringsmekanismer i Eclipse forstyrrer, hvor studenter viser tendenser til dårlig forståelse og bruker generelle javastrukturer feil. Ved analyse av data, har det blitt gjenkjent at programmeringskurs gjerne består av tre sammenflettede kompontenter; Det tekonologiske, kursstruktur og undervisning og studentenes forhold til disse. Det viser seg at Gitpod mulig følger en god sosiokulturell og samhandlingsnær tilnærming. Studien viser at studentene har gode holdninger, gjenkjenner bruksområder og tilpasser seg raskt Gitpods utviklingsmiljø. Derimot kan individuelle ferdigheter være en begrensning ved bruk av Gitpod utenfor kurset.
dc.description.abstractGitpod is a new web-based integrated development environment that approaches integrated development environments from a new angle. Giptod focuses on short-lived programming environments that automate builds, setups and installation. With the recognition for Gitpods potential, this study aimed at answering the following question "What are the opportunities and pitfalls when introducing a cloud IDE (Gitpod) in TDT4100 for mandatory assignments?", where TDT4100 is a course on object-oriented programming at the Norwegian University of Science and Technology. Furthermore, to answer the question, a set of subquestions was proposed to learn more about the opportunities and pitfalls when comparing Gitpod to Eclipse (IDE used within TDT4100), and Gitpods pedagogical implications. The study was conducted using a qualitative design and research approach. The research method consisted of semi-structured interviews paired with observations of students using Gitpod with mandatory assignments. This study found that Eclipses package system and auto-generating mechanisms might interfere with students understanding of folder structures and Java structures on a deeper level. Accordingly, through the analysis of data, there are three components to a programming course: the technological, the structural and students relationship between them. Subsequently, Gitpod might better adhere to socio-cultural and collaborative learning environments. The study found that students have positive attitudes, recognises use-cases for Gitpod and quickly adapt to the environment. However, individual exploration may be challenging.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleGitpod, the new standard in programming courses?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel