Show simple item record

dc.contributor.advisorMonteiro, Eric
dc.contributor.authorHalvorsen, Henning Bang
dc.date.accessioned2021-09-15T16:03:49Z
dc.date.available2021-09-15T16:03:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57384149:25586760
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777518
dc.description.abstractOpen source er anerkjent fenomen i programvareindustrien og -samfunnet på grunn av de svært innovative suksesshistoriene. Allikevel tror folk fortsatt at open source er noe som er gratis, er av lav kvalitet og aldri kan være like lønnsomt som andre lukkede forretningsmodeller. MongoDB er verdens ledene NoSQL-databasefirma og har gjort stor økonomisk suksess ved å være et open source-prosjekt. I et forsøk på å finne deres nøkkel til suksess ble en case-studie gjennomført og innsamlet data var basert på offentlig tilgjengelige dokumenter i epost-tråder og forumer. Oppgaven inkluderer også et interview med CTO-en i MongoDB. Resultatene indikerer at MongoDB har brukt markedsføringsfordelene av et plattform-øksystem og har brukt det massive open source-samfunnet som gjødsel til å gro et slikt økosystem. Til slutt, deres nylige endring av open source-lisens har startet en debatt rundt definisjonen av open source og dets brukbarhet på den moderne teknologiscenen. Oppgaven konkluderer at videre forskning burde utføres på lignende prosjekter som MongoDB som på sikt kan kompileres til en veldig suksessfull forretningsmodell for open source-prosjekter. Nøkkelord: Open Source, Plattform-økosystem, Open Source-lisenser, Forretningsmodeller
dc.description.abstractOpen source is a widely acknowledged phenomenon in the software development industry and community because of its highly innovative success stories. However, people still think of open source as something free of charge, is of low quality and can never be as profitable as other proprietary business models. MongoDB is the world’s leading NoSQL database company and has seen huge economic success being an open source project. In an attempt to uncover their secret to success, a case study was conducted and the data gathered was based on publicly available documents in email threads and forums. The thesis also includes an interview with the CTO of MongoDB. The results indicate that MongoDB has utilised the marketing advantages of a platform ecosystem and has used the massive open source community as a fertiliser for growing such an ecosystem. Finally, their recent change of open source licence has ignited a debate around the definition of open source and its applicability on the modern tech scene. The thesis concludes that further research should be conducted on similar projects like MongoDB which in the long run can compile to a very successful business model for open source projects. Keywords: Open Source, Platform Ecosystem, Open Source Licensing, Business Model
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleRefining Commercial Open Source: Driving Adaption and Growing Ecosystems
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record