Show simple item record

dc.contributor.advisorVie, Ola Edvin
dc.contributor.authorIhlen-Ringel, Henrik
dc.date.accessioned2021-09-14T17:10:34Z
dc.date.available2021-09-14T17:10:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59138211:59139121
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777014
dc.descriptionFull text available on 2023-07-07
dc.description.abstractI feltet kunnskapsledelse blir en stadig økende mengde forskning gjort på taus kunnskap – dets utfordringer, muligheter og katalysatorer, og en undergruppe av denne forskningen blir gjort i en ramme av prosjektarbeid. Formålet med denne oppgaven er å se på taus kunnskap i prosjekter, mer spesifikt, “Hva er prosessene og katalysatorene for taus kunnskapsdeling i prosjektarbeid?”. Dette er gjort gjennom en kvalitativ case-studie av et prosjekt, basert på kunnskap fra en foregående litteraturstudie. Case-prosjektet er et statlig it-utviklingsprosjekt, og et utvlag av prosjektdeltakere har blitt intervjuet med en semistrukturert tilnærming, beriket av en ukes observasjon. Analysen og gjennomgangen av proposisjonene viser at taus kunnskapsdeling blir støttet av sanntid og flerkanals kunnskapsdeling, bruk av livlige og relaterbare delingsmetoder, og ved å øke bevisstheten om og intensjonen for å dele kunnskap. Dette siste aspektet blir kalt “kunnskapsdelingstrykk”. Det er også katalysatorer for taus kunnskapsdeling i prosjektsammenheng, slik som å bygge tillit, målrettet innsats for motivering, fremheve verdien av kunnskap, og viktigheten av en historisk forståelse. Sistnevnte gir opphav til uttrykket “kunnskapsopplæring”.
dc.description.abstractIn the field of knowledge management, an increasing amount of research is done on the subject of tacit knowledge – its challenges, possibilities and enablers. A subset of this research is done in a project-work frame, and the intention of this paper is to research the subject of tacit knowledge in projects, more specifically “What are the processes and enablers of tacit knowledge sharing in the research context?”. This is done through a qualitative single case study, based on knowledge acquired in a preceding literature review. The case project is a governmental IT-development project, and the sample of project workers are interviewed with a semi-structured approach, enriched by a week of observation. The analysis and review of the propositions supports the positive impact on tacit sharing processes from live and multichannel knowledge sharing, using sharing methods with vividness and relatability, and increasing the awareness and intention to share knowledge. This last aspect is suggested as push sharing. There are also enabling factors for tacit knowledge sharing in the project context such as increasing trust, targeted motivational efforts, the value of knowledge, and the importance of historical understanding. The latter inspires the term of knowledge onboarding.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKnowledge on Demand - Tacit Knowledge in a Project Context
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record