Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVolden, Frode
dc.contributor.authorGudmundsen, Eivind Årvik
dc.contributor.authorHagen, Marius Bryde
dc.contributor.authorIkhsani, Herman Storeng
dc.contributor.authorTorhaug, Trym
dc.date.accessioned2021-09-14T16:56:36Z
dc.date.available2021-09-14T16:56:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77251273:81057493
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776839
dc.description.abstractDette bachelorprosjektet er utført på vegne av oppdragsgiver Inge Brechan og nevropsykolog Kjell Tore Hovik, og er det avsluttende prosjektet i interaksjonsdesign ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet på Gjøvik. Rapporten tar for seg utviklingen av konseptforslaget Nevro. Nevro svarer til et felles opplevd problem blant nevropsykologer, og brukes som et hjelpemiddel i en utredningsprosess. Med løsningen kan nevropsykologer sette opp og gjennomføre testsesjoner på pasienter. Den viktigste delen av løsningen er generering av lesbare testresultater for utenforstående ved bruk av datavisualiseringer. Det ble benyttet smidig designmetodikk for å ta tak i det opplevde problemet, og hver aktivitet beskrives i denne rapporten.
dc.description.abstractThis bachelor thesis was conducted on behalf of client Inge Brechan and neuropsychologist Kjell Tore Hovik. It is the final project at Norwegian University of Science and Technology in Gjøvik. The bachelor thesis describes the development of the concept proposal, Nevro. Nevro solves a common perceived problem among neuropsychologists, where it is used as an aid in an evaluation process. The solution helps neuropsychologists with setup and conduct test sessions with patients. The project group has designed a service where readable test results are generated for persons with lack of, or no knowledge of neuropsychology, using data visualizations. The project has been conducted with help of agile design methodology, and all the activities are described in this report.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNevro - Et nevropsykologisk testverktøy for utredning av pasienter
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel