Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjerck, Mari
dc.contributor.authorSkålnes, Jorun
dc.contributor.authorJohnsen, Isabell Helen
dc.date.accessioned2021-09-14T16:56:26Z
dc.date.available2021-09-14T16:56:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77251273:81057472
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776837
dc.description.abstractProsjektet har undersøkt hvordan motivere pasienter til å møte til time ved DPS, for å bidra til å redusere pasientfravær. For å løse denne problematikken ble det utført tjenestedesign som designprosess, hvor pasienter med erfaring innen DPS ble inkludert gjennom spørreundersøkelser og brukerintervjuer. Gjennom en rekke analysemetoder ble det avdekket brukerbehov som flere kontaktmuligheter, behov for god informasjon, vil føle seg mer velkommen og liker bruk av SMS-påminnelser. Basert på innsiktsarbeidet og analyseringen ble konseptforslaget «Solskinn» utviklet, som består av prototyper for å visualisere brukerbehov. Konseptet inneholder ulike ideer som nettside, logo, designmanual og tekstinnhold til SMS-påminnelse, for å bidra til mer positiv brukeropplevelse. Gjennom prosjektet så gruppemedlemmene nytteverdien av å inkludere brukere med erfaring innen DPS, som ofte kan bli glemt med tanke på at de anses som en sårbar gruppe. Denne prosjektrapporten beskriver designprosessen og hvordan konseptet ble utviklet.
dc.description.abstractThe project researched how to motivate patients at DPS to attend their appointment, to contribute to a reduction of patient no-shows. To solve this problem a service design as a design process was performed, where users with DPS experience were included through surveys and user interviews. Through a series of analytical methods user needs were uncovered, such as more contact options, need of good information, more welcoming approach and surroundings and they enjoy the use of SMS-reminders. Based on the insight research and analysis the concept “Solskinn” was developed, consisting of prototypes to visualize user needs. The concept includes ideas as website, logo, design manual and text content for SMS-reminders, to contribute to a more positive user experience. Through the project the group members saw value of including actual users, who often is neglected considering they are considered as a vulnerable group. This project report describes the design process and how the concept evolved.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Solskinn" – Konseptforslag for å motivere pasienter til å møte til time ved DPS
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel