Show simple item record

dc.contributor.advisorAlsos, Ole Andreas
dc.contributor.advisorDahl, Yngve
dc.contributor.authorBjørnå, Sofie Margrethe
dc.date.accessioned2021-09-14T16:44:54Z
dc.date.available2021-09-14T16:44:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:52603572:53274546
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776799
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg motiverende og demotiverende faktorer som påvirker brukere av offentlige, lekne installasjoner, for å skape en bedre forståelse av brukerreisen. Dette ble gjort ved å ha en holistisk tilnærming til hele brukerreisen, ved å vurdere fysiske, sosiale og omgivelsesrelaterte faktorer. Oppgaven inneholder den iterative brukerrettende designprosessen som ble brukt for å utvikle en installasjonsprototype, og en summativ vurdering av denne. Installasjonen ble brukt i en omfattende testfase, med 114 deltakere. Data ble samlet inn ved å gjennomføre intervjuer, observasjoner, datalogging og en spørreskjema. Basert på funnene av datainnsamlingen, kunne jeg konkludere med at deltakerne ble motivert av en rekke faktorer, hvorav de viktigste var nysgjerrighet mot en ny, uvanlig aktivitet, tilgjengelighet, underholdningsverdien for publikum, konkurranse, variasjon og kravet om mentalt fokus. Deltakerne ble demotivert av blant annet forvirring rettet mot installasjonens funksjonalitet og motløshet forårsaket av en skremmende sosial situasjon. Rapporterte forhold og hvordan disse påvirket brukerne gjennom brukerreisen er systematisert og visualisert i Playground-modellen. I tillegg foreslår jeg fem retningslinjer: a) Tilrettelegg for læring, systemforståelse og strategisk utvikling, b) Vurder konkurransebaserte elementer, c) Vurder sosiale omgivelser, d) Vurder installasjonens plassering, og e) Sikre installasjonens robusthet. Modellen og retningslinjene er foreslått som et verktøy for designere og utviklere av lignende installasjoner.
dc.description.abstractIn this thesis, I investigate motivating and demotivating factors that influence users of public, playful installations, in order to create a better understanding of the user journey. This was done by taking a holistic approach to the entire user journey, considering physical, social and surroundings-related factors. The thesis includes the iterative user-centered design process of developing an installation prototype, and a summative assessment of the prototype. The installation underwent an extensive test phase, with 114 participants. Data was collected by conducting interviews, observations, data logging and a questionnaire. Based on the findings of the data collection, I conclude that the participants were motivated by a range of factors, where the most important are curiosity toward a new, unordinary activity, availability, audience entertainment, competition, variation, the demand for mental focus, and the possibility to improve strategies and beat the high score. The participants were demotivated by these most prominent factors: long waiting time, confusion toward the installation functionality and discouragement caused by an intimidating social setting. The reported factors and how they influenced the users throughout the user journey are systematized and visualized in the Playground Model. Additionally five guidelines are suggested: a) Facilitate learning, system comprehension and strategic development, b) Consider competitive elements, c) Consider social surroundings, d) Consider the installation location, and e) Ensure installation robustness. The model and the guidelines are suggested as a tool for designers and developers of installations of the like.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHolistic design approach to playful installation experiences
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record