Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoltar, Ingrid Synneva
dc.contributor.authorLyngnes, Ingvild
dc.date.accessioned2021-09-14T16:12:45Z
dc.date.available2021-09-14T16:12:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76749986:35219772
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776606
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har hensikten å utforske hvordan konstruksjonen av blikk innenfor produksjon, fremstilling og resepsjon av film, kan påvirkes ut ifra kjønn. Gjennom et nærstudie av filmen Portrait of a Lady on Fire (Sciamma, 2019), gjør jeg rede for hvordan filmen utfordrer det tradisjonelle mannlige blikket og setter et kvinnelig blikk på dagsordenen. Nærmere utforsker jeg også hvilken effekt et kvinnelig blikk kan ha på tilskuerposisjonen. Oppgavens teoretiske grunnlag tar utgangspunkt i Laura Mulvey sin innflytelsesrike feministiske filmteori om visuell tilfredstillelse innen klassisk narrativ film, knyttet opp mot en rekke filmteoretikere som både utfordrer og støtter opp under Mulvey sin teori.
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to explore how the construction of the gaze of both production, presentation and reception of film, is affected by gender. Through a close analysis of the movie Portrait of a Lady on Fire (Sciamma, 2019), I elaborate how the film challenges the traditional male gaze, making a statement through a female gaze. I further discuss how a female gaze affects the position of the viewer. The thesis is based on Laura Mulvey’s influential feministic filmtheory about visual pleasure in narrativ cinema, linked to other filmtheorists that both challenge and support Mulvey’s theory.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMed blikket hos kvinnen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel