Show simple item record

dc.contributor.advisorHaarsaker, Nina Katrine
dc.contributor.advisorHanssen, Hanna Landfald
dc.contributor.authorDalgard, Agnes Rebecca
dc.contributor.authorHaugen, Nadia Buer
dc.date.accessioned2021-09-13T16:25:36Z
dc.date.available2021-09-13T16:25:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:71115404:59027892
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776174
dc.description.abstractMidt på havna i Grimstad ligger Torskeholmen, en holme som gjennom de siste 120 år gradvis har blitt mer og mer utbygget og blitt en del av fastlandet. På Torskeholmen har havneindustrien ruvet vegg i vegg med Grimstad badehus fra 1905. Badehuset gikk ut av drift på 60-tallet, og bygningen ble revet i 2008. I dag er det meste av industrien flyttet fra Torskeholmen, foruten fiskemottaket fra 1948 som fortsatt består. Områdets utvikling har vært gjenstand for store diskusjoner helt tilbake til 1900. I dag er kommunen i ferd med å utrede forslag til utbygging på Torskeholmen, og diskusjonen går ut på hvor mye området kan og bør fortettes. Oppgaven er et motsvar til den høye fortettingen som planlegges på holmen og går ut på å balansere ønsket om å tilføre noe nytt og annerledes til et sted, og ønsket om å ivareta stedets identitet og historie. Hvordan kan man sikre at Grimstad og Torskeholmens identitet videreføres i utviklingen av holmen på en hensynsfull måte, og samtidig tilføre mer aktivitet til byen gjennom hele året? Kan opprettelsen av et havnebad på Torskeholmen gjøre området til en inviterende møteplass for hele byen?
dc.description.abstractIn the center of Grimstad lies Torskeholmen, an island that through the last 120 years have gradually become more and more expanded and eventually become part of the mainland. At Torskeholmen the port industry has been towering next to the Grimstad bath house from 1905. The bath house went out of operation in the 60's and the building was demolished in 2008. Today most of the industry has moved from Torskeholmen, except the fish depot (1948) that still remains. The development of the area has been the topic of discussion all the way back to 1900. Today the municipality is investigating the possibilities of expanding at Torskeholmen, and the discussion now revolves around whether the area can or should be expanded. The thesis is a response to the dense development that's being planned and seeks to balance the wish to add something new to a place, and the wish to preserve the identity and history of the place. How do we secure that the identity of Grimstad and Torskeholmen is maintained in a conciderate way, while at the same time adding more activity to the town througout the year? Can the establishment of an ocean bath at Torskeholmen transform the area to a more inviting meeting place for the entire town?
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHolmen og havet - nytt sjøbad på Torskeholmen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record