Show simple item record

dc.contributor.advisorMurray-Leslie, Alexandra
dc.contributor.advisorFurunes, Anne-Karin
dc.contributor.authorBuxbom, Bella da Silva
dc.date.accessioned2021-09-06T16:00:50Z
dc.date.available2021-09-06T16:00:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59591771:17057696
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773839
dc.description.abstractMOOD er en kunstinstallasjon beregnet for offentlige rom. Det tar form som en semi-mobil arkitektonisk skulptur som kan demonteres og flyttes mellom forskjellige miljøer som parker, gallerier eller utkantsstrøk. MOOD er et fullt funksjonelt kunstverk i seg selv, og er både et sosiopolitisk kunstnerisk forskningsprosjekt, en utforskning av skulpturell intervensjon og et positivt bidrag til bredere diskurs om mental helse. Når det presenteres som et kunstverk i gallerirommet, er det også forventes å bli betraktet som en kunstnerisk representasjon. Oversettbarheten av et kunstverk mellom ulike stadier og scenarier blir utforsket i dette prosjektet. Dette temaet er aktualisert ytterligere av nedstengingen som følge av COVID-19, som gjorde fullføring og utstilling av det fysiske arbeidet umulig.
dc.description.abstractMOOD is an art installation intended for public space. It takes shape as a semi-mobile architectural sculpture which can be demounted and moved between different environments such as parks, art galleries or the urban outskirts. MOOD is a fully functional artwork in its own right, being both a sociopolitical artistic research project, an exploration of sculptural intervention and a positive contribution to the wider discourse on mental health. When presented as a work of art in the gallery space, it is also expected to be considered as an artistic representation. The translatability of an artworks transition between different stages and scenarios is explored in this project. This theme has been actualised by the COVID-19 lockdown which made the completion and exhibition of the physical work impossible.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleMOOD - A Utopian Sculpture for Public Space
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record