Show simple item record

dc.contributor.authorHaugseth, Jan Frode
dc.contributor.authorSmeplass, Eli
dc.coverage.spatialNorway, Swedenen_US
dc.date.accessioned2021-08-09T06:52:12Z
dc.date.available2021-08-09T06:52:12Z
dc.date.issued2021-07-08
dc.identifier.isbn978-82-7923-092-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766845
dc.description.abstractSom ledd i en pågående longitudinell datainnsamling samlet forskergruppen BULKIS ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet inn kvalitative/kvantitative data fra Norge/Sverige våren 2020 og våren 2021. Ved hjelp av målrettet annonsering til 17-19-åringer ble spørreundersøkelser på svensk og norsk delt i sosiale medier. Omtrent 200 norske elever deltok etter å ha blitt invitert av rektor på sin fagskole/videregående skole. I alt har 4439 ungdommer bidratt med informasjon, fordelt på henholdsvis 2150 norske og 2289 svenske ungdommer. Selv om det har vært til dels store ulikheter i håndteringen av smittesituasjonen, finner vi at unge nordmenn og svensker rangerer og beskriver egen livskvalitet relativt likt. I begge land rapporteres det en markant nedgang i livskvalitet før/etter smitteverntiltakene ble iverksatt, og denne vurderingen endrer seg relativt lite fra 2020 til 2021. De unge bruker også noenlunde de samme beskrivelsene og uttrykkene for å beskrive lavere livskvalitet når de skriver fritt om hva de savner i livene sine. Når det gjelder tillit til myndighetenes håndtering av pandemien finner vi at unge har blitt mer skeptiske i begge land. De svenske ungdommene har markant mindre tillit til myndighetenes smittevernpolitikk. Vi finner også at de svenske ungdommene uttrykker seg i mer kritiske og krasse ordelag når de setter ord på hvorfor de ikke har tillit. Mens norske ungdommer gjerne forteller om myndighetenes vingling og beskriver konsekvenser det har for deres egen hverdag, uttrykker de svenske ungdommene frustrasjon fordi svenske myndigheter ikke har vært strenge nok, og fordi de mener at den svenske befolkningen ikke kan og ikke bør få så mye egenansvar for smittesituasjonen. Flere unge i begge land uttrykker at de er irritert på andre grupper i samfunnet, spesielt eldre og smitteutsatte grupper, som de mener kommer lettere unna tiltakene enn dem selv.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherInstitutt for lærerutdanning (ILU)en_US
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectkomparativen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectlivskvaliteten_US
dc.subjecttilliten_US
dc.subjectpandemien_US
dc.titleBULKIS-RAPPORT 2/21en_US
dc.title.alternativeUngdomstid med smitteverntiltak: En sammenligning av unges egenrapporterte livskvalitet og tillit i Norge og Sverige 2020/2021en_US
dc.typeReporten_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber25en_US
dc.source.articlenumber2en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal