Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGodager, Bjørn Arild
dc.contributor.authorRismark, Lars Eggen
dc.date.accessioned2021-06-17T10:17:18Z
dc.date.available2021-06-17T10:17:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759929
dc.description.abstractByggenæringen opplever, som mange andre næringer, en betydelig digitalisering av hele verdikjeden. Sentralt i mange av disse endringsprosessene står BIM. BIM har ifølge blant annet Vermedal (2018), hovedsakelig blitt implementert og brukt i nybygg-prosjekt. Denne studien undersøker hvordan BIM kan implementeres i rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Forskningen tar utgangspunkt i boligbyggelaget TOBB, deres byggavdeling og den tilhørende rehabiliteringsprosessen til avdelingen. Studien sentreres rundt problemstillingen: «Hvordan kan BIM implementeres, på en hensiktsmessig måte, i TOBBs rehabiliteringsprosess?». Problemformuleringen består også av tre delspørsmål. Disse spørsmålene belyser byggavdelingens BIM-kompetanse, verdipotensialet til BIM i rehabiliteringsprosessen og hvordan man kan definere et BIMveikart for TOBBs byggavdeling. Oppgaven har en kvalitativ tilnærming til forskningen. Det metodiske fundamentet er basert på en casestudie av rehabiliteringsprosessen til TOBB. Datagrunnlaget er innhentet gjennom fire ulike intervju og en spørreundersøkelse. Det er gjennomført intervju med tre eksterne aktører som bekler ulike roller i deres daglige arbeid. Samtidig består datagrunnlaget av et gruppeintervju med seksjons- og avdelingslederen fra TOBBs byggavdeling. Spørreundersøkelsen er besvart av alle prosjektingeniørene i avdelingen, og har som formål å avdekke den interne BIM-kompetansen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectBIMen_US
dc.subjectrehabiliteringsprosessen_US
dc.titleImplementering av BIM i rehabiliteringsprosesser: en casestudie i hvordan BIM kan implementers i TOBBs rehabilteringsprosessen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530en_US
dc.source.pagenumber100en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel