Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrøseth, Heidi
dc.contributor.authorBusterud, Guro
dc.contributor.authorNygård, Mari
dc.date.accessioned2021-01-22T08:04:56Z
dc.date.available2021-01-22T08:04:56Z
dc.date.created2020-12-09T13:08:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2020, 38 (2), 187-225.en_US
dc.identifier.issn0800-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724207
dc.description.abstractDenne artikkelen presenterer en nærstudie av det grammatiske metaspråket i ei mye brukt lærebok i norsk for ungdomstrinnet: Nye Kontekst Basisbok 8-10. Gjennom en kvalitativ og kvantitativ tilnærming undersøker vi hvordan fag-stoffet om grammatikk presenteres, om de ulike kapitlene bygger på hverandre, samt hvordan forenklingsoppgaven er løst. Vår studie viser at presentasjonen av kunnskapsstoffet om grammatikk er så mager og forenklet at det blir util-strekkelig for å hjelpe elevene til å utvikle forståelse for grammatikk og grammatisk metaspråk. I denne læreboka er grammatikken plassert bakerst i boka, som en oppslagsdel, og grammatikk er i liten grad integrert i lærebokas øvrige kapitler, unntatt i kapitlet om nynorsk. Vi diskuterer plassering og in-tegrering av grammatikk, samt i hvilken grad læreboka dekker innholdet i lære-planen for norsk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNovus forlagen_US
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.title"Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk". Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinneten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber187-225en_US
dc.source.volume38en_US
dc.source.journalNLT - Norsk lingvistisk tidsskriften_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin1857940
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal