Show simple item record

dc.contributor.advisorFrostad, Per
dc.contributor.authorNyborg, Solveig
dc.date.accessioned2020-12-18T08:39:18Z
dc.date.available2020-12-18T08:39:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720139
dc.description.abstractFormålet med studien har vært å bli bedre kjent med utvalgte begrepstester som kartlegger elevers grunnleggende begreper. Med dette siktes til analysebegreper som, ut fra et Systematisk begrepsundervisningsperspektiv, forventes å ha avgjørende betydning for elevers forståelse og mestring i begynneropplæringen i matematikk. Ut fra gitte utvalgskriterier er tre begrepstester valgt ut for en kvalitativ innholdsanalyse. Dette innebar utvikling av et relativt detaljert kategoriseringssystem for å analysere for ulik type informasjon som testene vil kunne gi om elevens grunnleggende begreper, sett ut fra et Systematisk begrepsundervisningsperspektiv. Systematisk begrepsundervisning bygger på Magne Nyborgs begrepsteori og hans modeller som angår grunnleggende begreper. Disse beskrives nærmere i teorikapittelet. Alle tre testene opererer med begreper og begrepskategorier i tråd med Magne Nyborgs GBS-modell, men to av testene har liten grad av overensstemmelse mellom angitte begrepskategorier og Nyborgs grunnleggende begrepssystemer. Alle tre testene måler begreper ved hjelp av diskriminasjonsoppgaver, det vil si flervalgsoppgaver med avkrysning. Ingen av testene måler begreper ved hjelp av generaliseringsoppgaver slik det gjøres ved bruk av Nyborgs BU-modell. To av de analyserte testene har et design uten kontrolloppgaver. Hvert testbegrep skåres i regelen bare med én oppgave. Dette gir ikke grunnlag for å vurdere hvor konsistent målingene av elevens aktuelle begreper er. Den tredje testen skårer flere testbegreper med to oppgaver, noe som gir noe høyere reliabilitet. Sett i et Systematisk begrepsundervisningsperspektiv har en av testene relativt mye større validitetsmessige utfordringer enn de to andre. Analysen viser at testene ved bruk vil gi mest informasjon om elevens begrepsmessige forutsetninger når man ser bort fra kategoriskårer og i stedet ser på resultater på enkeltoppgavenivå. Dette krever imidlertid sikker kunnskap om grunnleggende begreper og gode analytiske kodingsferdigheter av lærer/testleder. Ingen av testene har et design der samme begrep testes med flere oppgaver og varierende vanskegrad. Det er derfor ikke mulig å måle ulike utviklingsnivåer av begrepskunnskapen når det gjelder det enkelte begrepet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram Spesialpedagogikken_US
dc.titleEn innholdsanalyse av utvalgte norske begrepstester - Kartlegging av grunnleggende begreper viktige i begynneropplæringen i matematikk, sett i et Systematisk begrepsundervisningsperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record