Show simple item record

dc.contributor.advisorEggen, Per-Odd
dc.contributor.authorValberg, Regine
dc.date.accessioned2020-12-15T13:52:51Z
dc.date.available2020-12-15T13:52:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719617
dc.description.abstractKjemi blir ofte sett på som et fag som er krevende å lære. En mulig årsak er at modeller og begreper i faget er abstrakte. Tidligere forskning viser at studenter har vansker med å forstå kjemisk likevekt og at dette temaet er viktig for forståelsen av andre tema innenfor kjemien. I denne studien er forståelsen, hos førsteårsstudenter, for temaet kjemisk likevekt undersøkt. For å undersøke dette er det benyttet en flervalgstest (Chemical Concept Inventory, forkortet CCI) for å vurdere studentenes konseptuelle forståelse. Det er også gjennomført intervju med fem studenter for å undersøke hvordan de løser utvalgte kjemisk likevektsoppgaver. Under intervjuet ble studentenes bruk av Le Châteliers prinsipp og om studentene var sikre eller usikre i sine resonnement vurdert. Resultatene i studien viser at studentene har problemer med å forstå temaet kjemisk likevekt. Datamaterialet fra CCI-testen tyder på at studentene har liten konseptuell forståelse både i starten og i slutten av semesteret, noe som intervjuene bekrefter. Studentene som sa at de aktivt benyttet Le Châteliers prinsipp hadde problemer med å forutse resultatet som følger av en endring i konsentrasjon, i en kjemisk likevekt. Under intervjuene ble det også avdekket at enkelte studenter ikke hadde forståelse for at et kjemisk system i likevekt er i en dynamisk tilstand. De viste også tegn til usikkerhet når de svarte på spørsmålene under intervjuet, og enkelte uttrykte også dette eksplisitt. Denne studien viser at førsteårsstudenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har problemer med å forstå kjemisk likevekt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleEr kjemisk likevekt vanskelig å forstå?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record