Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Kari
dc.contributor.authorWiggen, Rune
dc.date.accessioned2020-12-15T13:50:31Z
dc.date.available2020-12-15T13:50:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719608
dc.description.abstractI dette aksjonsforskningsprosjektet søker jeg i samhandling med mine Vg1 elever på Teknikk- og industriell produksjon (TIP), å identifisere hvordan en lærer med hjelp av videoopptak, kan stimulere elevene til å utvikle vurderingskompetanse på eget arbeid. Forskningsprosjektet formål er å få økt innsikt og forståelse for hvordan elevene sammen med lærer utvikler kompetanse i å analysere kvalitet på eget praktisk arbeid i verksted ved hjelp av videoopptak, veiledning og instruksjon, refleksjon og samarbeid mellom elevene. Gjennom prosjektet medvirker elevene i alle aksjonenes faser, fra planlegging, gjennomføring og til slutt evaluering. Jeg har hentet teoretiske perspektiver fra Bjørndal, Rønholt, Inglar, Schön, Dewey, og Skaalvik & Skaalvik. Benyttede styringsdokumenter omhandler problemstilling og forskningsspørsmål. Studiens aksjonsforskning er inspirert fra Hiim og Tiller som tilnærming med deskriptivt design. Metode for innsamling av aksjonenes data til ble planlagt etter en grovskisse basert på hermeneutisk modell med et planleggingsverksted, to verkstedsekvenser med videoopptak, to selvobservasjons sekvenser med refleksjonsdialog samt et fokusgruppeintervju. Studiens problemstilling og forskningsspørsmål har vært utgangspunkt for de ulike aksjonene, med analyse og tolking inspirert fra ulike forfattere om kvalitativ forskning som Hiim, Hiim og Hippe, Tiller, og Johannessen, Christoffersen & Tufte. Studien viser en klar utvikling hos elevene gjennom selvobservasjonene. Et av studiens hovedfunn var at selvobservasjon fra videoopptakene med lærers veiledning, ledet elevene frem til oppdagelse og korrigeringer i arbeidsprosessen. Elevenes oppdagelse og kritiske betraktninger av egen praksis, skjedde etter hvert uten veiledning. Elevenes observasjonsevne økte og utviklet selvkritiske refleksjoner til sin egen praksis. De yrkesfaglige begrepene og den språklige utviklingen kom gradvis med økt fokus på egne handlinger. Samarbeidsevnen om vurderingsarbeid avhenger av lærerens aktive rolle, i dialogen underveis og i kontekst med elevenes aktivitet. Andre funn tyder på at det å legge til rette for læring på elevenes individuelle premisser og gjennom demokratiske prosesser, er avgjørende for både engasjement og motivasjon i oppstart og for videre læring. Det er grunnleggende å ha et ønske om endring og utvikling for at læring skal skje. Lærerens rolle som instruktør og veileder er av stor betydning i endrings og utviklingsprosesser, og at demokratiske prosesser og refleksjon er gode verktøy for bevisstgjøring og utvikling av elevenes vurderingskompetanse. Videoopptak fra elevenes praksis har store muligheter som lærings- og utviklingsverktøy, slik dette prosjektet og funn fra andre studier har vist.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleEt aksjonsforskningsprosjekt med TIP Vg1 om egenvurdering og utvikling gjennom bruk av videoopptaken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record