Show simple item record

dc.contributor.advisorBrataas, Deliah Bermudez
dc.contributor.authorOlaussen, Elise
dc.date.accessioned2020-12-15T13:38:19Z
dc.date.available2020-12-15T13:38:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719592
dc.description.abstractFordelene med å lese litteratur i fremmedspråksundervisning er mange. Litteratur bringer kontekstualisert og autentisk språk til live for leserne, samtidig som det illustrerer menneskelige erfaringer, fremmede kulturer og historiske hendelser. Litterære tekster kan også bidra til å utvikle elevenes interkulturelle kompetanse, og frembringe et livslangt forhold til litteraturlesing. For å oppnå disse fordelene er det derfor viktig at lærere tar gode litterære valg, tilpasset elevenes ferdigheter, behov og interesser. Som et steg mot å forstå hvordan man tar gode litteraturvalg, utforsker denne studien hvilke innflytelser og hensyn som ligger til grunn for syv læreres utvalg av litteratur i engelskfaget i den videregående skole i Norge. Som bakgrunn for studien lå min forutinntatte hypotese om at en litterær kanon påvirket lærernes valg, men de kvalitative intervjuene med hver av de syv lærerne identifiserte snarere ti innflytelser og hensyn med påvirkning på lærernes litteraturvalg. Først og fremst viser studien at praktiske saker som tid og tilgang til tekster begrenser lærernes valg, da lærerne utrykker mangel på tid til å lese litteratur i klasserommet, samt at de ikke alltid har tilgang til klassesett av hensiktsmessige bøker. Videre har også aspekter som kolleger, lærebøker, og lærernes personlige interesser påvirkning. Likevel vektlegger lærerne elevenes språkferdigheter, utvikling og interesser i utvalgsprosessen, noe som involverer å velge tekster som er tilpasset elevenes språkkompetanser og interesser, samt tekster som vil utvikle elevenes personligheter, moralske holdninger og kulturelle innsikter. Når lærerne velger tekster etter elevenes interesser, er deres ultimate mål å fremme estetisk leseglede og et positivt forhold til litteratur blant elevene. Imidlertid viser studien at læreplanene for engelsk i Kunnskapsløftet ofte forhindrer estetisk lesing, da læreplanens fokus på å oppnå kompetansemål i stedet fremmer efferent lesing. Studien konkluderer med at alle de ti innflytelsene og hensynene påvirker lærerne i ulik grad, avhengig av formålet og det ønskede utfallet av litteraturlesingen. Til en viss grad viser lærerne i studien en kanonisk tilnærming til litteraturvalg, men andre innflytelser og hensyn er ofte ansett som viktigere, og påvirker dem derfor i større grad.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleInfluences and Considerations Involved in EFL Teachers' Literature Selections - A Qualitative Interview Studyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record