Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorDalbak, Elisabeth Haugennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:37Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:37Z
dc.date.created2014-10-10nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier754393nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271880
dc.description.abstractThe purpose of this study is to articulate some of the things that occur in a group of individuals when they are in conflict at their workplace Experts in Team, NTNU. In the belief that an increased awareness can bring new discoveries, perspectives and insight into oneself and individuals to surround themselves. Seen form a counseling perspectiv my intention for the study is to contribute to increase awareness among counselors and clients about what they see, feel and think in and about conflict situations. By increasing awareness, it is possible for both client and counselor to discover new aspects of themselves as individuals in relation to others ( Macmurray, 1961/1999 ). The study builds on the problem formulation; "How is conflicts experienced in relation to others ? "- A Q-methodological study of the experience of conflict in the workplace Experts in Team. As it is stated in the problem formulation, the empirical research material is obtained through the use of Q-methodology, there where 18 employees Experts in Team that conducted a Q-sort each. The participants sorted a total of 54 statements, based on their subjective experience of being in conflict at their workplace. So it`s the research participants' subjective experience that is basis for the sorting process, through factor analysis of the empirical material I came up with three factors that describes their experience. The first factor focuses on understanding, respect and the importance of safe intimate relationships in conflict. The second factor also conveys the importance of understanding and respect, while factor emphasizes the naturalness of the feeling anger in conflict situations. The third factor also highlights understanding and respect, and emphasizes the importance of this in order to arrive at a solution to the conflict. The findings are discussed from several perspectives and seen in the context of relevant theory in the counselling field.nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å sette ord på noe av det som oppstår hos en gruppe individer når de er i konflikt i forbindelse med sin arbeidsplass Eksperter i Team ved NTNU. Studiens intensjon er at en økt bevissthet om de forskjellige opplevelsene av konfliktsituasjoner kan gi nye oppdagelser, perspektiver og innsikt i individet selv og individene man omgir seg med. Dette kan muligens komme til nytte i videre samhandling og samarbeid. Sett opp mot rådgivningsfeltet er min intensjon at studien kan bidra til økt bevissthet hos rådgivere og klienter om hva de opplever, føler og tenker i en konfliktsituasjon. Ved å øke bevisstheten er det mulig for både klient og rådgiver å oppdage nye aspekter ved seg selv som individer i relasjon til andre (Macmurray, 1961/1999). Studien bygger på følgende problemformulering; «Hvordan oppleves konflikter i relasjon til andre?» - en Q-metodisk undersøkelse om opplevelsen av konflikt på arbeidsplassen Eksperter i Team. Som det kommer frem av problemformuleringen, er det empiriske forskningsmaterialet innhentet ved bruk av Q-metodologi, hvor 18 ansatte i Eksperter i Team gjennomførte en Q-sortering hver. Deltagerne sorterte i alt 54 utsagn, ut i fra deres subjektive opplevelse av å være i konflikt på arbeidsplassen. Det er altså forskningsdeltagernes subjektive erfaring som ligger til grunn for sorteringsprosessen. Gjennom faktoranalyse av det empiriske materiale kom jeg frem til en trefaktorløsning som fanger utvalgets kommunikasjon og syn på konflikt. Den første faktoren vektlegger forståelse, respekt og trygge nære relasjoner i konfliktsituasjoner. Den andre faktoren formidler også viktigheten av forståelse og respekt, samtidig som faktoren fremhever naturligheten av å oppleve følelsen sinne i konfliktsituasjoner. Den tredje faktoren fremhever også forståelse og respekt, men fremhever dette for å kunne komme frem til en løsning på konflikten. Funnene blir diskutert fra flere perspektiv, og også sett opp imot relevant teori fra rådgivningsfeltet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleKonfliktopplevelser på arbeidsplassen: En Q-metodisk undersøkelse om opplevelsen av konflikt i relasjon til andre på arbeidsplassennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel