Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.advisorBraathen, Espennb_NO
dc.contributor.authorSamuelsen, Kjerstinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:34Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:34Z
dc.date.created2014-08-22nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier739878nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271857
dc.description.abstractThis thesis describes a study on doctors and nurses subjective experiences on the therapeutic relationship´s quality, and its significance for patients coping with disease. Research method chosen for this study is called Q- methodology, mainly acknowledged as a qualitative method,though it uses quantitative techniques in data analysis. The aim of the study is to show different perspectives shared by participants, and in this way illuminate their subjectivity. 20participants, here 10 nurses and 10 doctors from different medical hospitalwards has sorted Q-statements following this condition of instruction: Sort the statements in accordance with your experience of your therapeutic relationships, and how you experience the relationship´s significance for the patients coping with disease. The Q- statements are designed on the basis of theories on the salutogenetic health perspective, the person-system focusing on the relational dimensions dependency, independency and interdependency, and development of personal knowledge concerning body, coping and health, also connected to social relations. Statistical analysis of data using correlation and factor analysis resulted in three different factors representing participant´s perspectives. The factors are interpreted qualitatively, and are called: ”Focus on interdependency and hope”, ”Professional and independent”, and ”Expertise and dissemination ”. A discussion presents the need for professional health care workers to develop personal competency. Empathy as a foundation for interdependency, the relational character of hope and the need for complementary knowledge are also discussed. Development of selfawareness and self- insight are put in coherence with all elements in discussion, and may be perceived as a pervasive theme. Coping and relations are put in a salutogenetic perspective, where the need for creativity and flexiblity, also as a doctor or nurse, appears.nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler og beskriver en studie av leger og sykepleieres subjektive opplevelse av behandlingsrelasjonens kvalitet og dens betydning for pasientens sykdomsmestring. Forskningsmetoden valgt for denne studien kalles Q- metodologi, og kan hovedsakelig anses som en kvalitativ metode, men anvender også kvantitative teknikker i analysen av datamaterialet. Studien søker å få fram de ulike syn eller perspektiver som finnes hos disse yrkesgrupper, og på den måten synliggjøre deres subjektivitet. 20 deltakere, henholdsvis 10 sykepleiere og 10 leger fra ulike medisinske sykehusavdelinger har sortert utsagn ut i fra følgende instruksjonsbetingelse: Du skal sortere ut i fra din opplevelse av dine relasjoner til pasient, og hvordan du opplever dens betydning for pasientens sykdomsmestring. Utsagnene brukt i Q- utvalget er utarbeidet med utgangspunkt i teori om helseperspektivet salutogenese, personsystemet med fokus på relasjonsdimensjonene avhengighet, uavhengighet og gjensidighet samt oppøving av personlig kunnskap rundt egen kropp, mestring og helse, blant annet knyttet til sosiale relasjoner. Statistisk analyse gjennom korrelasjon og faktoranalyse av datamaterialet har resultert i tre faktorer som representerer deltakernes syn. Faktorene har så gjennomgått en kvalitativ analyse gjort av meg som forsker. Gjennom denne prosessen er faktorene navngitte som: ”Fokus på gjensidighet og håp”, ”Profesjonell og uavhengig”, og ”Fagkunnskap og formidling”. Gjennom drøftingen blir blant behovet for personlig kompetanse hos behandler sentralt. Det diskuteres også empatiens betydning for gjensidighet, håpets relasjonelle karakter og behovet for komplementær kunnskap. Utvikling av bevissthet og selvinnsikt er et gjennomgripende tema, og kan sees i sammenheng med alle tema løftet opp. Sammenhengen mellom mestring og relasjoner er drøftet i et salutogenetisk perspektiv hvor behovet for kreativitet og fleksibilitet, også som behandler, kommer fram.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleBehandlingsrelasjonens kvalitet og dens betydning for pasientens sykdomsmestring: En Q- metodologisk studie av leger og sykepleieres subjektive opplevelse av behandlingsrelasjonens kvalitet og dens betydning for pasientens sykdomsmestringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel