Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAmundsen, Oscarnb_NO
dc.contributor.advisorAndersen, Torbjørnnb_NO
dc.contributor.authorBugge, Heidinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:33Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:33Z
dc.date.created2014-08-18nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier738372nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271853
dc.description.abstractThe topic of this study is the dialogue meeting 2 in Nav.The dialogue meeting is conevened by Nav after 4-6 months of sickness absence. The dialogue meeting is a mutual arena for clients (employee and employer) and Nav. The purpose of the dialogue meeting is to summarize the experiences and follow up the situation so far, and discuss further possibilities and solutions that enable the employee to return to work . The dialogue meeting can be understood as a structured and goal-based conversation. The Nav supervisor is responsible for carrying out and facilitation of the meeting . The purpose of this study was to examine how the clients experience the dialouge meeting considering the guided conversation .A topic there is little research on. The study has a qualitative and phenomenological approach. The Data collection was conducted using narrative interviews with a total of six informants. The analysis method used is the Interpretative Phenomenological Analysis. The results of the study consists of four themes that make up the main findings of the study :" The experience of power ," " The experience of confidence ," " The experience of being listened to ," and " The experience of recognition ." In the study it is mainly used theory from Axel Honneth , James S. House, and Martin Buber. Several theorists are presented in the study. The ethical perspective are authored by Martin Buber in the form of I - You relationship wich is emphasized. The study focuses on how clients experience the guided conversation by giving them the opportunity to share their own story. Central is how the clients experiences the relationship with the supervisor understood as an I - You meeting, and the meeting's importance for the further conversation. Moreover appears supervisor's listening skills as an important factor that may be associated with the experience of recognition and social support , the latter also in terms of practical help.nb_NO
dc.description.abstractTema for denne studien er dialogmøte 2 i Nav. Dialogmøte er en veiledningssamtale i regi av Nav rundt 4-6 måneder ut i sykefraværet. Dialogmøtet er en felles arena og møteplass for brukerne (partene) og Nav. Formålet med dialogmøtet er å oppsummere erfaringer fra oppfølgingen så langt, samt drøfte videre muligheter for tilbakeføring til arbeid. Dialogmøtet kan på denne måten forstås som en strukturert og målbasert veiledningssamtale. Nav veileder har ansvaret for gjennomføring og fasilitering av møtet. Hensikten med denne studien har vært å se nærmere på hvordan brukerne opplever veiledningssamtalen. Et tema som det er lite forsket på. I studien er det benyttet en kvalitativ og fenomenologisk tilnærming. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av narrativt intervju av til sammen 6 informanter. I analysearbeidet er det benyttet Interpretative Phenomenological Analysis som metode. Resultatene fra studien består av fire overordnede temaer som utgjør hovedfunnene i studien: «Opplevelsen av makt», «Opplevelsen av tillitt», «Opplevelsen av å bli lyttet til», og «Opplevelsen av anerkjennelse». I studien er det i hovedsak benyttet teori hentet fra Axel Honneth, James S. House og Martin Buber. Flere teoretikere er presentert i studien. Det nærhetsetiske perspektivet forfattet av Martin Buber i form av Jeg- Du relasjonen vektlegges. Studien retter søkelyset på hvordan brukerne opplever veiledningssamtalen ved at brukerne får anledning til å fortelle om dette selv. Sentralt er hvordan brukeren opplever relasjonen til veilederen forstått som et Jeg- Du møte, og møtets betydning for veiledningssamtalen. Videre fremstår veilederens lytteferdigheter som en viktig faktor som kan være forbundet med opplevelse av anerkjennelse og sosial støtte, sistnevnte også i form av praktisk og/eller konkret hjelp.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectdialogmøte 2no_NO
dc.subjectveiledningno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.titleVeiledning - et møte: En kvalitativ studie av hvordan brukere opplever veiledningssamtalen i dialogmøte 2 i NAVnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel