Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorAngen, Kristiannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:31Z
dc.date.created2014-03-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier701158nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271841
dc.description.abstractDette er en masteravhandling, i organisasjon og ledelse ved NTNU, om valgt ledelse. Valgt ledelse er en vanlig ledelsesform i organisasjoner, styrer og ledelsen ved en del norske universiteter. Denne oppgavens forskningsobjekt er den valgte instituttlederen. Oppgaven er aktuell da NTNUs styre har besluttet å gå over fra valgte til tilsatte instituttledere i hele organisasjonen. Denne beslutningen er gjort på tvers av flertallet av de vitenskapelige ansattes ønsker. Min overordnede problemstilling som danner bakteppet for denne oppgaven er: «Er den valgte instituttlederen en gammeldags ledelsesform som er ineffektiv, konfliktfylt og en rolle «ingen» ønsker å ta, eller er den framtidas kunnskapsledelse?», mens oppgavens forskbare problemstilling er: «med utgangspunkt i generell ledelsesteori: hvordan oppleves valgt ledelse (instituttlederrollen)?». Min tilnærming til å belyse begge problemstillingene er gjennom å intervjue seks valgte instituttledere ved NTNU og sammenholde funnene fra disse intervjuene med fire teoretiske perspektiver, det tradisjonelle-, det moderne- og det postmoderne perspektivet, samt et perspektiv om autentisk ledelse. Hovedtrekkene av instituttledernes opplevelse kan sammenfattes i fire undergrupper: Rolledefinering, instituttlederne anser sin hovedrolle som en tilrettelegger for at de vitenskapelig ansatte ved instituttet skal få best mulig vilkår til å drive sin faglige virksomhet.Rollemobilitet, med at de utøver sitt lederskap i visshet om at de er valgte og at deres beslutninger er gjort ut fra dette, og som videre gjør at de utfører sitt lederskap på en ydmyk, demokratisk måte til det beste for sine ansatte.Rollekonflikt, lederne oppgir at rollen ikke er spesielt konfliktdrivende og at de fleste ser seg selv som ansattes tillitsperson.Effektivitet, instituttlederne har tro på at modellen med valgt instituttleder kan fremme effektivitet, da de kjenner de ansatte og dermed den viktigste «produksjonsfaktoren» ved universitetet. I diskusjonen drøfter jeg fem påstander som er utledet av mine tolkninger av instituttledernes svar opp mot de fire teoretiske perspektivene som igjen er med på å belyse oppgavens to problemstillinger. Dette er en kvalitativ studie hvor formålet er å belyse og få en dypere forståelse av den valgte instituttlederrollen som fenomen. Denne oppgaven konkluderer ikke på spørsmålet om den valgte instituttlederrollen er utdatert eller er framtidens ledelse, men spørsmålet blir kommentert ut i fra fire tilnærminger. Denne oppgaven kan sees på som en kommentar til en spesiell ledelsesform som nå er historie ved NTNU og på vikende front i universitetssektoren.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleKollega - Leder - Kollega: En studie av valgt lederskap: Instituttledernes egen opplevelse av instituttlederrollen ved NTNUnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record