Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFikse, Camillanb_NO
dc.contributor.authorØlstøren, Berit Aunenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:28Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:28Z
dc.date.created2013-10-23nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier658847nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271823
dc.description.abstractThis study is based on interviews with students whom are participating in the project Ny GIV and its activity "summer school" two days during the summer between primary school and high school. This project is meant to prevent the students from dropping out of school. In this study, I have tried to get an understanding of the students’ subjective experiences of participating at the summer school. To research this, I choose the following thesis: "What kind of experiences do students who participate in summer school in regard to" Nv GIV" have, and which were their reasons for accepting to being part of the summer school?" To answer this, I used qualitative research method that included one focus-group interview and one individual interview. The analysis of the interviews gave three main categories: Experience of meaning, Experience of learning and mastering, and Experience of the social structure and transition from Junior to Senior High school. These categories were analyzed and discussed based on theory from positive psychology, motivation theory and theory about mindset. Findings in this study might possibly indicate variations in the students’ experiences when participating in summer school, as a part of the project Ny GIV. Especially within areas such as content and organizing, and what kind of meaning the students contributed from these, in relation to motivation and learning. Some of the students indicated that the summer school gave them an insight in how Senior High School will be. And it might seem as if most of the students valued the need for information, the social climate and the feeling of safety and belonging, more than the academic content.nb_NO
dc.description.abstractDenne studien baserer seg på intervjusamtaler med elever som har deltatt i Ny GIV-prosjektet og todagers sommerskoletilbud i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Prosjektet er en nasjonal satsning for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring. For å få innblikk i elevenes subjektive opplevelse av deres erfaringer av å delta på sommerskole, ble følgende problemstilling utformet: Hvilke opplevelser har elever i forbindelse med å delta på sommerskole for Ny GIV-elever, og hva var det som gjorde at de takket ja til tilbudet? Problemstillingen besvares ved hjelp av kvalitativ forskningsmetode med et fokusgruppeintervju med fem elever og et individuelt intervju. Analysen av materialet  ga følgende tre hovedkategorier: Opplevelse av mening, Opplevelse av å lære og å mestre, samt Opplevelse av det sosiale og overgang til videregående skole.  Disse hovedkategoriene inklusive underkategorier, analyseres og drøftes opp mot teori fra positiv psykologi, motivasjonsteori og teori om mental vekst. Funnene i studien kan indikere at det er nyanser i elevenes opplevelse av deltakelse på sommerskole i regi av Ny GIV, både med tanke på innhold og  organisering, samt hvilken mening dette ga dem i forhold til motivasjon og læring. Noen av elevene signaliserte at sommerskolen bidro til at de fikk innblikk i hvordan videregående opplæring kommer til å bli, og at dette var positivt.  Det kan se ut til at de fleste elevene la mest vekt på behovet for informasjon, det  sosiale aspektet samt opplevelse av trygghet og tilhørighet, mer enn det faglige innholdet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleEn sommer med Ny GIV: «Og jeg merket jo at det var greit å kunne vite litt før de andre; ha et lite forsprang»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel