Show simple item record

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanornb_NO
dc.contributor.authorJohansen, Birgitte Myrvoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:26Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:26Z
dc.date.created2013-10-23nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier658834nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271813
dc.description.abstractCommunication and conflicts are highly relevant aspects in current organizations. The aim of this master thesis is to examine how middle managers experience communication with others when they face conflicts. The purpose is also to analyze how conflicts influence the relational communication. The research question for the thesis is: How do middle managers experience their relational communication with top managers and associates when conflicts occur in the workplace? The master thesis uses a Q-methodological approach to analyze the research question, where subjectivity is the primary focus. Thirteen participants sorted 36 statements that provided the data used in the study. The statements represent different aspects and experiences regarding communication related to conflicts. The data were analyzed using a Q-methodological software, PQmethod. The findings represent three different views regarding the subject, called factors. Factor 1: Direct dialogue creates a good environment and openness to conflicts. Factor 2: Good quality in the relation between us is important, but we lack good strategies to manage conflicts effectively. Factor 3: A Rational negotiations and sharing our thoughts and feelings makes us stronger when meeting conflicts. Some similarities among the factors are apparent. They all share, for example, a comfortable emotion after finding a solution to a difficult conflict. Differences among the factors are apparent in the following ways. Factor 1 promotes appreciation of a direct dialogue when conflicts occur. The direct dialogue contributes to less fear of conflicts within this factor. In factor 2 the quality of the relation is important, and there is little direct dialogue when conflicts occur. Strategies on how to cope with difficult communication is desirable. Faktor 3 has a focus on rational negotiations between parties when meeting conflicts. Both direct dialogue and exchange of feelings and thoughts is appreciated here. The findings are analyzed more thoroughly in the discussion section.nb_NO
dc.description.abstractKommunikasjon og konflikter er svært aktuelle temaer i dagens organisasjoner. Med denne masteroppgaven er formålet å undersøke hvordan ulike mellomledere opplever å kommunisere når konflikter inntreffer arbeidsplassen. Et  ønske er å synliggjøre hvordan konflikter påvirker den relasjonelle kommunikasjonen. Med  følgende problemstilling vil jeg undersøke dette nærmere: Hvordan opplever mellomledere sin kommunikative relasjon til toppledelsen (overordnede) og medarbeiderne (underordnede), når det oppstår konfliktfylte situasjoner på arbeidsplassen? Masteroppgaven går frem ved hjelp av forskningsmetoden Q-metodologi for å besvare problemstillingen, der subjektivitet står i sentrum. Det var 13 deltakere somutførte en sortering ved hjelp av 36 utsagn, som danner datamaterialet for undersøkelsen. Utsagnene representerer ulike aspekter og opplevelser rundt temaet kommunikasjon ved konflikter. Datamaterialet er analysert ved hjelp av et Qmetodisk analyseprogram. Funnene representerer tre ulike opplevelser eller syn på temaet, i form av tre faktorer. Faktor 1: Direkte dialog skaper godt miljø og åpenhet for konflikter. Faktor 2: God kvalitet på relasjonen mellom oss er viktig, men vi mangler strategier for å håndtere konflikter effektivt. Faktor 3: Saklig forhandling og deling av tanker og følelser gjør oss sterkere i konflikter. Noen likheter  eksisterer mellom faktorene. Alle deler til eksempel opplevelsen av behag etter å ha løst opp i vanskelige konflikter. Ulikheter mellom faktorene trer frem på følgende måte. Faktor 1 fremmer opplevelsen av å verdsette en direkte dialog ved konflikter. Den direkte dialogen er med på å føre til lite frykt for konflikter i denne faktoren. Hos Faktor 2 oppleves kvaliteten på relasjonen som viktig, samtidig med lite direkte dialog ved konflikter. Bedre strategier for håndtering av vanskelig kommunikasjon oppleves som ønskelig. Faktor 3 opplever å ha en saklig forhandling med hverandre ved konflikter. Både direkte dialog og veksling av følelser og tanker verdsettes her. Funnene drøftes dypere i lys av teoretiske perspektiver i egen drøftingsdel.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectkonflikt og kommunikasjonno_NO
dc.subjectmellomlederno_NO
dc.titleKommunikasjon ved konflikter på arbeidsplassen: En Q-metodologisk undersøkelse av hvordan mellomledere opplever kommunikasjonen med sine ledere og medarbeidere ved konfliktfylte situasjoner på arbeidsplassennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record