Show simple item record

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanornb_NO
dc.contributor.advisorAubert, Anne-Marienb_NO
dc.contributor.authorSkålvik, Barbronb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:25Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:25Z
dc.date.created2013-09-19nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier649925nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271800
dc.description.abstractThe purpose of the thesis is to gain insight into parents and teacher’s subjective views on cooperation between school and home. The study will show if the selection of people, consisting of parents of children with additional facilitation needs, and teachers of these children at the primary level have common or divergent experiences of cooperation. By studying the similarities and differences in the participants subjective views on cooperation, it will be possible to assess whether the study can be used as a basis for the guidance of participants. The study was conducted to answer the research question: Which subjective experiences, does parents and teachers have, in cooperation between school and home? Q-methodology is used to collect research material from selected persons, consisting of 9 teachers and parents. The individuals sorted 36 statements from their joint communication universe of cooperation between home and school, after three sorting instructions: How do you experience the cooperation today?Previous experience of cooperation with the school?How do you want that cooperation to be? It was revealed 2 factor views which was clearly defined by factor analysis. Factor 1 indicated that they have a common focus on the child's development. They say they are confident in themselves, and that mutual experiences, descriptions and knowledge contributes to good solutions, and strengthens both their competencies when they work together. Factor 2 felt that they were unable to agree on a common focus, because the other did not acknowledge their solutions. But they want to have a mutual relationship. The discussion was based on the findings and relevant theories on the relationship.nb_NO
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å få innsikt i foreldre og læreres subjektive syn på samarbeid mellom skole og hjem. I studien vil man se om personutvalget bestående av foreldre til barn med ekstra tilretteleggingsbehov og lærerne til disse barna på barnetrinnet i grunnskolen har felles eller avvikende opplevelser av samarbeidet. Ved å studere likheter og ulikheter i deltakernes subjektive syn på samarbeidet vil man kunne vurdere om studien kan brukes som et utgangspunkt for veiledning av deltakerne. Studien er gjennomført for å få svar på forskningsspørsmålet: Hvilke subjektive opplevelser har foreldre og lærere av samarbeid mellom skole og hjem? Q-metodologi er brukt for å samle inn forskningsmaterialet fra et personutvalg bestående av 9 lærere og foreldre. Personutvalget sorterte 36 utsagn fra deres felles kommunikasjonsunivers om samarbeid mellom hjem og skole etter tre sorteringsinstrukser: Hvordan opplever du samarbeidet i dag?Tidligere erfaringer av samarbeid i skolen?Hvordan ønsker du at samarbeidet skal være? Det ble avdekket 2 faktorsyn som var klart avgrenset ved faktoranalysen. Faktor 1 ga uttrykk for at de har et felles fokus på barnets utvikling. De sier at de er trygge på seg selv og på at felles erfaringer, beskrivelser og kunnskap bidrar til gode løsninger og styrker begges kompetanse når de samarbeider. Faktor 2 følte at de ikke klarte å enes om et felles fokus fordi den andre ikke lyttet til deres løsningsforslag. Men de vil gjerne ha et gjensidig samarbeid. Drøftingen tok utgangspunkt i funnene og relevante teorier om relasjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectsamarbeidno_NO
dc.subjecthjemno_NO
dc.subjectskoleno_NO
dc.subjectQ-metodeno_NO
dc.titleHvilke subjektive opplevelser har foreldre og lærere av samarbeid mellom skole og hjem?: En Q-metodologisk studie av samarbeid mellom skole og hjem med fokus på foreldre til barn med ekstra tilretteleggingsbehov og lærerne til disse barna på barnetrinnet i grunnskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record