Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorÅrnes, Linenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:23Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:23Z
dc.date.created2013-09-18nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier649428nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271792
dc.description.abstractThis thesis presents a Q-methodological study which examines the subjective experiences of employees concerning feedback in their working place. The thesis seek to answer the following research question: "What does employees in organizations need of feedback from others, and how does feedback affect their work?" The research question will be answered by using theories from counseling science, such as theories about feedback, relational theory, communication theory and theory about the human mindset. The empirical data is collected through a Q-survey with 20 research participants from different arenas in working life. They were asked to sort 36 statements in a given pattern on the basis of how much they agreed or disagreed with them. The sample of statements was constructed based on a design developed from the chosen theory. Through their Q-sort the participants are giving a subjective picture of their own experience on the current theme. The empirical data is then rotated by use of factor analysis, and grouped together in two factors that are describing two relatively correlative views on feedback. Factor 1: "We have to see constructive criticism as a source that enables me to develop" and factor 2: "Praise and security enables me to develop". It appears that factor 1 needs constructive criticism to develop and wants it as a part of the working environment. Their experience of the intention behind the feedback is however, important for their interpretation of it. Factor 2 focuses on that feedback has a personal significance for them, and they also want constructive feedback as a part of their working environment. Praise seems to be very important for security and development for factor 2, and the relation between sender and receiver seems to have impact on their interpretation of the feedbacks meaning. The findings are discussed in the context of relevant theory after the abductory principle. The findings conclude that for both factors feedback is regarded as an important part of the work environment, and acts as a tool for development.nb_NO
dc.description.abstractDenne avhandlingen inneholder en Q-metodologisk studie av ansattes opplevelser av tilbakemeldinger på arbeidsplassen. Utgangspunktet for forskningen er problemstillingen: "Hva trenger ansatte i organisasjoner av tilbakemeldinger fra andre, og hvordan påvirker tilbakemeldingene deres arbeidshverdag?" Problemstillingen vil besvares med et teoretisk grunnlag hentet fra rådgivningsvitenskapen. Her inkluderes teorier om tilbakemelding, relasjonsteori, kommunikasjonsteori og teori om menneskets holdning. Det gjennomføres en Q-undersøkelse med 20 personer fra ulike arenaer i arbeidslivet, som sorterer 36 utsagn i en matrise ut fra hvor enige og uenige de er i utsagnene. Utsagnene utarbeides ved hjelp av en design basert på utvalgt teori. Gjennom sorteringene gir deltakerne et bilde av sin subjektive opplevelse i forhold til det aktuelle temaet. Det empiriske materialet roteres ved faktoranalyse, og det velges en to-faktorløsning som representerer to relativt like syn på tilbakemeldinger; Faktor 1: "Vi må se konstruktiv kritikk som en kilde til utvikling", og faktor 2: "Ros og trygghet gjør at jeg kan utvikles". Det ser ut til at faktor 1 trenger tilbakemelding som konstruktiv kritikk for å utvikle seg og ønsker det som en del av arbeidsmiljøet. Opplevelsen av intensjonen bak tilbakemeldingen ser for faktor 1 ut til å være viktig for betydningen av den. Faktor 2 løfter frem at tilbakemelding har en personlig betydning, og ønsker også konstruktive tilbakemeldinger i arbeidsmiljøet. Ros fremheves som svært viktig både for trygghet og utvikling for faktor 2, og relasjonen mellom sender og mottaker ser ut til å påvirke tilbakemeldingens betydning. Funnene drøftes i diskusjonsdelen opp mot relevant teori etter abduksjonsprinsippet. Oppgaven konkluderer med at begge faktorene anser tilbakemelding som en viktig del av arbeidsmiljøet, og at konstruktiv tilbakemelding bidrar til utvikling.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjecttilbakemeldingno_NO
dc.subjectfeedbackno_NO
dc.subjectorganisasjonno_NO
dc.titleTilbakemelding i organisasjoner: En Q-metodologisk studie av ansattes subjektive opplevelser av tilbakemeldinger på arbeidsplassennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel