Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorRostad, Sophie Christinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:22Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:22Z
dc.date.created2013-09-17nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier649074nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271784
dc.description.abstractThis thesis presents a Q-methodological study whose purpose is to capture employees’ experience of the workday after a change process at the workplace. I wanted to investigate if employees still cope with their workday after they have experienced changes, and whether their intentions behind the changes, seem to have been realized. The thesis is built on the following research question: In what way can change processes at work change the employees' experience of the workday? The participants were 19 people from the same organization who sorted 36 statements in a given pattern, on the basis of how agree/disagree they were with the statements. The statements contain different aspects of the workday after the changes. Through the Q-sort the employees are giving a subjective picture of their own experience on the current theme. Through the data analysis of the empirical research material, I came up with three factors that are describing relatively different views on the “new” workday. The factors were called: 1) “The changing process has been well planed by the organization, and I experience that several areas have developed in a positive direction”. 2) “We have moved into a new nice building, but my workday is unchanged”. 3) “I don’t experience any changes. At the same time I am disappointed and frustrated that management didn’t utilized the change process better, considering that it was a good opportunity to make changes within the organization. We are back in the old ways”. My findings are discussed against relevant theory, and I elaborate what kind of implications they can have for the organization. The main focus of the discussion includes whether expectations and needs may affect the employees` experience. The study concludes that a joint change process within the same organization may create various experiences regarding the workday for the individual employee, however the potential that still is present in the change process can develop the organization further. Thereof facilitation can be a tool to create new experiences.nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer en Q-metodisk studie hvor hensikten er å fange medarbeidernes opplevelse av arbeidshverdagen etter endringer på arbeidsplassen. Jeg ønsket å undersøke om medarbeiderne opplever at de mestrer arbeidshverdagen etter endringene, og hvorvidt intensjonene bak endringene ser ut til å ha blitt realisert. Utgangspunktet for forskningen er problemstillingen: På hvilken måte kan endringsprosesser på arbeidsplassen forandre medarbeidernes opplevelse av arbeidshverdagen? Studien ble gjennomført ved at 19 personer fra samme organisasjon sorterte 36 utsagn i et gitt mønster, ut fra hvor enig/uenig de var i utsagnene. Utsagnene omhandler ulike aspekt av arbeidshverdagen etter endringene. Gjennom sorteringene gir medarbeiderne et bilde av sin subjektive opplevelse i forhold til tema. Ved dataanalyse av det empiriske materialet kom jeg frem til tre faktorer som representerer relativt ulike syn på den nye arbeidshverdagen. Faktorene ble kalt: 1) ”Endringsprosessen har vært godt planlagt fra organisasjonen sin side, og jeg opplever at flere områder har blitt utviklet i en positiv retning”. 2) ”Vi har flyttet inn i et nytt flott bygg, men min arbeidshverdag er uendret”. 3) ”Jeg opplever ingen endring. Samtidig er jeg skuffet og forundret over at ledelsen ikke utnyttet flytteprosessen bedre, med tanke på at det var en fin anledning til å skape endringer innad i organisasjonen. Vi er tilbake i gamle spor”. Funnene drøftes opp mot relevant teori, og jeg diskuterer hvilke implikasjoner dette kan ha for organisasjonen. Hovedfokus i drøftingen ble blant annet lagt på hvorvidt ens forventninger og behov kan påvirke opplevelsen til en medarbeider. Studien konkluderer med at en felles endringsprosess i samme organisasjon, kan skape ulike opplevelser av arbeidshverdagen hos den enkelte medarbeider, men at potensialet som fortsatt ligger i endringsprosessen kan utvikle organisasjonen videre. Ved hjelp av tilrettelegging kan det skape enda nye opplevelser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectEndringsprosesser i organisasjonenno_NO
dc.titleEndringsprosesser på arbeidsplassen – går de alltid etter planen?: En Q-metodologisk studie av medarbeidernes syn på arbeidshverdagen etter en endringsprosess i organisasjonennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record