Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanornb_NO
dc.contributor.authorSolberg, Knutnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:15Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:15Z
dc.date.created2013-02-21nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier606952nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271748
dc.description.abstractThe main subject of this thesis is "how employees in technical services in the community perceive organizational change." The purpose of this study is to examine how employees perceive an organizational change and the feelings they are left with after the fact. The organizational change and the process behind this are presented in the first chapter. Further I discussed the theories that are appropriate for the task. Finally, I reviewed and discussed the data collected through interviews. The qualitative research method chosen was Grounded thoery. I conducted four interviews with people who have different positions in technical services. To preserve the anonymity of these informants, they are not cited by name. The results for the Grounded theory method reveal four categories leading to a theory that describes the situation. The four categories are welfare problems, responsibilities, lack of relevance and synergy. This leads to a theory that it is improper use of the employees’ expertise that is the reason for the dissatisfaction found in the organization. It seems that the employees are satisfied with the change that has been made, with the exception of a small group that has expressed dissatisfaction. For most, there is no change in motivation to work in the organization before the change and after the change.nb_NO
dc.description.abstractProblemstillingen for denne masteroppgaven har vært "Hvordan ansatte innenfor tekniske tjenester i kommunen oppfatter organisasjonsendringen". Formålet med studien har vært å se på hvordan de ansatte oppfatter en organisasjonsendring og hvilke følelser de sitter igjen med i ettertid. Organisasjonsendringen og prosessen bak denne blir presentert i første kapittel. Videre omtales de teoriene som er aktuelle for oppgaven. Til slutt er det gjennomgått og drøftet datamaterialet som er samlet inn gjennom intervjuene. Det er benyttet kvalitativ metode som forskningsmetode. Med bakgrunn i dette har det blitt gjennomført fire intervjuer med personer som har forskjellige posisjoner innenfor tekniske tjenester. For å bevare anonymiteten til disse så er ikke informantene gjengitt med navn. Resultatene etter Grounded theory metoden viser fire kategorier som utpreger seg hvorav tre av dem fører frem til en teori som beskriver situasjonen. De fire kategoriene er mistrivsel, ansvarsforhold, manglende relevans og synergi. Dette fører frem til en teori om at det er feil bruk av kompetanse som er årsaken til den misnøye man finner i organisasjonen. Det virker som de ansatte er godt fornøyd med den endringen som er gjort, med unntak av en mindre gruppe som har uttrykt misnøye. For de fleste er det ingen endring i motivasjonen i forhold til organisasjonen før endring og organisasjonen etter endring.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleHvordan ansatte innnenfor tekniske tjenester i kommunen oppfatter organisasjonsendringennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel