Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorRefsahl, Andersnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:14Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:14Z
dc.date.created2013-02-20nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier606722nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271744
dc.description.abstractThis research study examines people´s experiences of being team members. The goal of this study has been to get better insight, and understanding, of how communication and relations affects and are emphasized in individuals experiences with teamwork. Furthermore, it seeks to view group counseling as a possibility for development and changed experiences on the background of the study´s data material. This leads to the following thesis: How can group counseling contribute to development and changed experiences, in meeting with the individuals experiences as a team-member? The research study is based on a Qmethodological examination where 13 informants have sorted 36 statements. The statements are created on the foundation of a research design that emphasizes communication, orientation and relation. The participants was given an instruction and asked to sort ”…from your own experience and perception of working in the team”. By data analyzin  the informant’s sorts, a 3-factor solution was chosen. With the following factors: Factor 1: To finish is the most important , factor 2: To distance the individual from team and factor 3: To be appreciated as an individual in the team. These three factors share some similarities. They all emphasize the team´s common goal as important and the team´s importance for completing tasks. At the same time there are differences in the factors that separate them from each other. Factor 1 emphasizes the meaning of team- membership to completing tasks that one cannot do alone, and sees relation and communication directed mainly towards the group´s purpose as a satisfactory state. Factor 2 also emphasizes communication and relation primarily to the group´s tasks, but sees this as unsatisfactory and as an obstacle for development. Factor 3 emphasizes relation and communication as important for the group’s work and focuses on the tasks, plus the individual´s and the group´s development. The findings in the research will be further examined in the papers discussion chapter.nb_NO
dc.description.abstractDenne forskningsstudien undersøker menneskers opplevelse av å være teammedlem. Formålet med denne studien har vært å få større innsikt i, og forståelse for, hvordan kommunikasjon og relasjoner påvirker og vektlegges i individets opplevelser med teamarbeid. Videre ønskes det å se gruppeveiledning som mulighet for utvikling og endrede opplevelser knyttet til undersøkelsens datamateriell. Dette leder til følgende problemstilling: Hvordan kan gruppeveiledning bidra til utvikling og endrede opplevelser, i møte med individets opplevelse som teammedlem? Forskningsstudiet er basert på en Q-metodologisk undersøkelse hvor 13 informanter har sortert 36 utsagn. Disse utsagnene er utarbeidet på grunnlag av et forskningsdesign som vektlegger kommunikasjon, orientering og relasjon. Deltakerne ble gitt en instruks og bedt om å sortere “…ut ifra din egen erfaring og opplevelse av å jobbe i teamet”. Ved dataanalyse av informantenes sorteringer ble det valgt en 3-faktorløsning med følgende faktorer: Faktor 1: Å komme I mål er det viktigste, faktor 2: Å distansere det individuelle fra team og faktor 3: Å bli verdsatt som individ i teamet. De tre faktorene viser noen likheter. De vektlegger alle gruppens felles mål som viktig og teamets betydning for å gjennomføre arbeidsoppgaver. Samtidig er det ulikheter i faktorenes syn som skiller de fra hverandre. Faktor 1 vektlegger betydningen av teammedlemskap som å fullføre arbeidsoppgaver en ikke klarer på egenhånd, og at relasjon og kommunikasjon knyttet til gruppens direkte hensikt ses som en tilfredsstillende tilstand. Faktor 2 vektlegger også kommunikasjon og relasjon primært i forhold til gruppens oppgave, men ser dette som utilfredsstillende og hindrende for utvikling. Faktor 3 vektlegger relasjon og kommunikasjon som viktig i gruppens arbeid og fokuserer på oppgaver samt individets og gruppens utvikling. Funnene i undersøkelsen omhandles videre i oppgavens diskusjonskapittel.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleIndivider i team: En Q-metodologisk undersøkelse av hvordan gruppeveiledning kan bidra til utvikling i møte med individets opplevelser og behov i teamarbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record