Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReams, Jonathannb_NO
dc.contributor.authorMowinckel, Sirinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:09Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:09Z
dc.date.created2012-10-10nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier559804nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271709
dc.description.abstractTeamwork is an essential part of everyday life for many people in today's society. The team members who take part in various teams are essential for the team’s effectiveness. In this thesis I will look at the benefits a company can experience in teamwork through the use of the LIFO® method. To investigate this I have chosen to use a qualitative approach, by interviewing three people from a large transportation company, on how they experienced that LIFO® has contributed to better teamwork. The analysis of my data resulted in five main categories where communication was a superior category, and was an important part in the remaining categories, which are better understanding, LIFO® and effectiveness, the potential LIFO® brings to the table, and the relationship between colleagues. Based on the subjects that are mentioned in the analysis I have discussed the main points against the theory I have used. The main theory comes from Atkins (1999), Johnson & Johnson (2000) and Kvalsund & Meyer (2005). The general experience of the interviewees was that the use of the LIFO® method led to better understanding and awareness of their own and others' use of communication, which led to a number of other positive experiences in relation to teamwork. The interviewees highlighted both some of the same positive experiences, but also personal experiences that they felt were especially important.nb_NO
dc.description.abstractTeamarbeid er en viktig del av hverdagen for mange i dagens samfunn. Medlemmer som tar del i ulike team har mye og si for effektiviteten i teamet. I dette studiet vil jeg ta for meg hvilke fordeler en bedrift kan oppleve i teamarbeid ved bruk av LIFO® metoden. For å undersøke dette har jeg valgt å bruke en kvalitativ tilnærming ved å intervjue tre personer fra et stor transport selskap om hvordan de har opplevd at LIFO® har bidratt til bedre teamarbeid. Analysen av dataene mine førte til fem hovedkategorier der kommunikasjon var en overordnet kategori, som hadde en viktig rolle i de resterende kategoriene, som er bedre forståelse, LIFO® og effektivitet, potensialet LIFO® medfører, og forholdet mellom kollegaer. Basert på de emnene som blir tatt opp i analysen har jeg drøftet hovedpunktene opp mot teorien jeg har brukt. Hovedvekt av teorien kommer fra Atkins (1999), Johnson & Johnson (2000) og Kvalsund & Meyer (2005). Den generelle opplevelsen til informantene mine var at bruken av LIFO® førte til bedre forståelse og bevissthet av egen, og andres bruk av kommunikasjon, som igjen medførte en rekke andre positive opplevelser i forhold til teamarbeid. Informantene fremhevet både noen av de samme positive opplevelsene, men også personlige opplevelser som de synes var spesielt viktige.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectLIFOen_GB
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title”They don’t mean it badly – It’s just their way of communicating”: A qualitative study of how LIFO can help a team and its members to reach their highest potentialnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel