Show simple item record

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanornb_NO
dc.contributor.authorRowe, Anita Endresennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:44:57Z
dc.date.available2014-12-19T14:44:57Z
dc.date.created2011-10-27nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier451973nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271636
dc.description.abstractHensikten med studien har vært å få bedre innsikt i hvordan det oppleves å stå i en vanskelig valgsituasjon og fremheve hvordan det oppleves for den enkelte. Problemstillingen for studien var som følger: Hvordan oppleves det å stå i en vanskelig valgsituasjon? Datamaterialet er samlet inn gjennom en Q-metodisk undersøkelse der 19 frivillige deltakere som var rekruttert gjennom plakatoppslag og kjente som igjen meddelte sine kjente om studien. Deltakerne sorterte 36 utsagn som omhandlet opplevelsen av å stå i valg. Utsagnene ble sortert ut i fra hva deltakere opplevde som mest og minst likt dem. Gjennom disse sorteringene vises deltakerens subjektive erfaring med det å stå i en valgsituasjon, og hvordan de opplever eller har opplevd situasjonen. Med sorteringene som utgangspunktet ble datamaterialet analysert og jeg kom frem til fire faktorer som hver beskrives i analysen. Det har vist seg at opplevelsen av å stå i valg er en meget subjektiv ting, og det at det oppleves så ulikt vises blant annet ved den lave korrelasjonen mellom faktorene. Når så ulike opplevelser viser seg er det spesielt spennende å jobbe med stoffet. De fire ulike faktorene preges av ulike elementer; Faktor 1 uttrykker litt bekymring ovenfor valgsituasjonen, men tenker positivt på fremtiden, og impliserer at støtten fra de rundt bidrar til en positiv prosess. Faktor 2 opplever valgprosessen som ensom, og savner støtte fra relasjoner rundt. Samtidig ser faktoren på fremtiden med positive øyne og påpeker at dette valget bringer med seg erfaring og mestring. Faktor 3 opplever at det som viktig å velge ”det rette” og trosser magefølelsen for å følge de rasjonelle tankene omkring valget. Faktoren preges av relasjoner å være i samtale med og få støtte av, men opplever valgprosessen som ensom på tross av dette. Faktor 4 opplever valgprosessen som spennende og positiv der faktoren preges av høy selvtillit og tro på egen evne til å velge det som oppleves best.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.subjectvalgno_NO
dc.subjectq-metodeno_NO
dc.titleValgets kval: En Q-metodologisk studie om opplevelsen av å ta vanskelige valgnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record