Show simple item record

dc.contributor.advisorSolhaug, Trondnb_NO
dc.contributor.authorHolden, Jorunn Talleraasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:03Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:03Z
dc.date.created2013-03-26nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier613143nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270329
dc.description.abstractDet overordnede temaet for denne studien er lesing i samfunnsfag. Problemstillingen som undersøkelsen skal gi svar pa handler om elevenes lesevaner i samfunnsfag. Elevene ble spurt om hva de leser og hvor de leser, om deres kjennskap til og bruk av lesestrategier samt noen spørsmål om hva som pavirker deres lesevaner. Disse spørsmålene handlet om deres bakgrunn, deres holdning til lesing, leseinteresse, motivasjon, laringsinnsats og mestringsforventninger.Studien har kontrastivt design og undersøkte om det var noen forskjell pa gutters og jenters lesevaner og om det var noen forskjell mellom elevene pa yrkesfag og elevene på studieprogram. Utvalget består av 97 elever ved to videregaende skoler. Av disse var 53 jenter og 44 gutter. Elevene kommer fra fire forskjellige klasser, to klasser er fra studieprogram, mens de andre to klassene er fra yrkesfag. Metoden er kvantitativ og dataene ble innsamlet ved hjelp av et sporreskjema. Dataene ble analysert ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. Undersøkelsen viste at det er små forskjeller mellom gutters og jenters lesevaner i samfunnsfag, dette står i kontrast hva andre undersøkelser som PISA-undersøkelsene har avdekket nar det gjelder gutter og jenters lesevaner. Den store forskjellen er mellom elevene på yrkesfag og elevene på studieprogram. Elevene på yrkesfag bruker mindre tid både til lystlesing og lesing i samfunnsfag enn det elevene pa studieprogram gjør. I tillegg har de også mindre tro pa sin egen læringsinnsats og mestringsforventninger, samt mindre positive holdninger til lesing og leseaktiviteter. Analysen viste også at elevenes bakgrunnsfaktorer har liten betydning for læringsinnsatsen i samfunnsfag. Mestringsforventninger og bruk av kognitive lesestrategier er de innsatsfaktorene som har størst betydning for elevenes læringsinnsats i samfunnsfag og av disse er det elevenes mestringsforventninger som har storst effekt.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.subjectlesingno_NO
dc.subjectsamfunnsfagno_NO
dc.titleLesing i samfunnsfag: En studie av 97 elevers lesevaner i samfunnsfag på videregående skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record