Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Catrine Flakknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:52Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:52Z
dc.date.created2011-10-05nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier445968nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270268
dc.description.abstractI denne masteroppgaven presenteres en empirisk fundert undersøkelse gjennomført på to nettavisers debattsider. Utvalget er to riksaviser, VG Debatt og Aftenposten Debattsentral. Debattene som er valgt faller inn under temaet samfunn. Gjennom en kvalitativ innholdsanalyse og en kvantitativ spørreundersøkelse har jeg søkt å skape en forståelse av hva som er realitet knyttet til nettdebattens demokratiske funksjon. Tittelen på oppgaven er "Nettdebattens demokratiske funksjon- ideal og realitet". For å komme fram til et svar på det ovennevnte, har jeg utarbeidet fire forskningsspørsmål; Hvem deltar i nettdebatt?Hva er deltakernes formål med deltakelse i nettdebatten?Hva karakteriserer nettdebatt som sjanger?Hvordan er debattens demokratiske funksjon, og hvilket demokratisyn bidrar den til å fremme? Alle spørsmål ses i lys av demokratiteori, med hovedvekt på generell demokratiteori, liberalistisk demokratiteori, republikansk demokratiteori og deliberativ demokratiteori. Videre drøftes spørsmålene ut ifra kommunikasjonsteori, med hovedvekt på pragma- dialektisk teori. Den kvantitative undersøkelsen viser at nettdebattanten som deltar i nettdebatt med tematikk samfunn, er etnisk norske menn, i alderen 36- 45 år. Denne gruppa utgjør en klar majoritet i utvalget. Til tross for at mange faller inn under samme kategori når det gjelder bakgrunnsvariabler, framsetter respondentene svært ulike begrunnelser for deltakelse. Flertallet peker på det å motta andre debattanters perspektiv og synspunkter som fremste årsak til deltakelse. Videre framsettes underholdning, og det å uttrykke sin egen mening. Det store spennet mellom det nettdebattantene presenterer som formål med deltakelse, preger sjangeren nettdebatt. Det forårsaker at debatten framstår som fragmentert og oppstykket, ikke som en hel debatt. Flere sjangertrekk er en muntlig karakter og uformell tone mellom nettdebattantene. Det foreligger tydelige sosiale konvensjoner i debatten, som deltakerne må innrette seg etter. Analysen av nettdebattene viser at debatt under tematikk samfunn, ikke har en demokratisk karakter. Den svarer ikke til idealet som framsettes av de ulike teoriperspektivene. I minste grad samsvarer debatten med den deliberative demokratiforståelse, og i størst grad med denpluralistiske demokratiforståelsen. Realiteten viser at deltakelse handler om å fremme egne interesser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.subjectFagdidaktikkno_NO
dc.titleNettdebattens demokratiske funksjon - ideal og virkelighetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel