Show simple item record

dc.contributor.authorAndresen, Ingvild Røkkumnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:48Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:48Z
dc.date.created2011-10-05nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier445789nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270240
dc.description.abstractDet har i de siste årene blitt et økt fokus på å ta i bruk læringsarenaer utenfor skolen, og det er lagt ulike statlige føringer på å benytte naturen og nærmiljøet som en kilde til undervisning og opplæring. Det etterlyses forskning på hvilke læringseffekter bruk av alternative læringsarenaer kan gi. Med dette som bakgrunn tar oppgaven for seg elevers læring og utbytte av et undervisningsopplegg innen prosjektet ”Gården Som Pedagogisk Ressurs” (GSPR). Oppgaven analyserer et undervisningsopplegg på 4.trinn, med fjøsstell som tema. Det er benyttet både kvantitative og kvalitative metoder for innsamling av data (metodetriangulering). Den kvantitative delen er spørreundersøkelse, med kartlegging av elevenes kunnskap og holdninger før og etter undervisingsopplegget. De kvalitative metodene er intervju og observasjon. Ved å benytte ulike metoder blir resultatene av undervisningsopplegget belyst fra ulike vinklinger, og gir et bedre grunnlag for å trekke slutninger. Utvalget for spørreundersøkelsen er 32 elever, 15 gutter og 17 jenter. I intervjuene er det ti informanter, kjønnsmessig jevnt fordelt. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at GSPR er et verdifullt og positivt innslag i elevenes opplæring, og at GSPR har et mangeartet innhold som gir elevene variert kompetanse. GSPR bidrar også til motivasjon og glede, og blir sett på som et kjærkomment avbrekk i skolehverdagen. Når det gjelder den naturfaglige læringen viser studien at det er potensial for utvikling. I de faglige målene der elevene har behov for å koble erfaring til overordna begrep, er læringen ufullstendig. Behovet for et mer helhetlig undervisningsopplegg med integrert for- og etterarbeid er derfor framtredende, og det krever faglig læringsfokus fra alle parter innen GSPR. Studien viser også at elevene framhever betydningen av kontekst og erfaring som ramme for egen læring innen GSPR, og dette utgjør dermed viktige aspekter ved elevers læring i GSPR.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectLife Earth Scienceen_GB
dc.subjectFagdidaktikkno_NO
dc.titleElevers læring og utbytte av et undervisningsopplegg i Gården som pedagogisk ressursnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record