Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkårvold, Stinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:46Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:46Z
dc.date.created2011-10-05nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier445781nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270234
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg naturfagslærere på småtrinnets syn på og bruk av læreverk. Forskningsspørsmålene som tas opp er: Hvem velger og hvordan velges læreverk i naturfag på småtrinnet?Hvilke synspunkter har lærerne på småtrinnet på læreverk i naturfag?Hvordan bruker lærerne på småtrinnet læreverk når de planlegger naturfagsundervisning? Lærebøker og læreverk har alltid hatt en sterk tradisjon i norsk skole og mye forskning er gjort på læreverkenes innhold og kvalitet. Det er også gjort en del forskning knyttet til hvordan læreverkene benyttes i undervisning. Det er derimot ikke gjort like mye forskning på hvordan læreverkene brukes av lærerne og hvilke synspunkter lærerne har på læreverk. Særlig på småtrinn er denne forskningen mangelfull. Derfor ønsker derfor denne oppgaven å sette fokuset på nettopp dette. For å prøve å besvare forskningsspørsmålene ble det benyttet en kvalitativ tilnærmingsmåte, kasusstudie med intervju som metode. Syv lærere som underviste i naturfag på småtrinnet ble intervjuet om sitt syn på læreverket de benyttet og hvordan de valgte å benytte seg av læreverket når de planla undervisning. Datamaterialet er transkripsjonene av disse intervjuene, og resultatene er basert på dette datamaterialet. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er lærerne som står for valg av læreverk, og at det er opp til hver enkelt lærer å vurdere hva som skal vektlegges når valget skal tas. Lærerne er stort sett fornøyde med læreverkene de benytter. De oppgir også at de i liten grad har reflektert over kvaliteten på læreverket. Elevboken er det elementet de er mest fornøyd med, og arbeidsbøker er det elementet de er mest kritiske til. Lærerne forventer at elevboka skal ha fine bilder og tekst som er egnet for elevene. Av lærerveiledningen forventes det at den inneholder gode ideer til undervisningen. Lærernes bruk av læreverk varierer mye fra lærer til lærer. Områder læreverket benyttes på av lærerne er; som støtte når læreplan skal tolkes og realiseres i praksis, til stoffutvelgelse, til å lage årsplaner, til å finne oppgaver til eleven, til å fine lesestoff til elevene, til å få tips til undervisningen og elevaktiviteter og til å finne faglig fordypningsstoff. Hvor mye lærerne velger å bruke læreverket avhenger av flere variabler, blant annet hvor fornøyde de er med læreverket, kollegaer og erfaring.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectPhysics, Chemistry, Mathematicsen_GB
dc.subjectFagdidaktikkno_NO
dc.titleLærere på små-trinnets bruk av og syn på læreverk i naturfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel