Show simple item record

dc.contributor.advisorLehn, Elisabeth Walsøenb_NO
dc.contributor.advisorFranck, Kariannenb_NO
dc.contributor.authorRushfeldt, Trine Johansennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:18Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:18Z
dc.date.created2014-11-10nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier762130nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270160
dc.description.abstractOmsorgssvikt er et større problem i Norge enn mange tror, eller ønsker å tro, og i følge Barneombudet opplever hele 10 prosent av norske barn å bli utsatt for én eller flere former for omsorgssvikt. Barneverntjenesten har ikke mulighet til å oppdage alle disse barna selv, på grunn av at de ikke har ressurser til å observere barn på daglig basis. Det betyr at barneverntjenesten er avhengige av at andre mennesker sender inn bekymringsmeldinger om barn de har grunn til å anta at utsettes for omsorgssvikt, slik at barneverntjenesten får mulighet til å hjelpe de barna og foreldrene som har behov for det. Barnehagelærere er sammen med barn i førskolealder hver dag, de kjenner og forstår barna, og er gode på å observere blant annet endringer ved barns atferd. Formålet med denne studien er å få større innsikt i hvordan barnehagelærere kan arbeide for at barnehagen kan fungere som en del av et hjelpetiltak for de barna som utsettes for omsorgssvikt. Hva er det som vekker mistanke om at et barn utsettes for omsorgssvikt? Hvordan kan barnehagen virke forebyggende for de barna som er utsatt for omsorgssvikt? På hvilke måter kan PPT bidra til at barnehagen kan fungere som en del av hjelpetiltaket for barn som utsettes for omsorgssvikt? Disse spørsmålene danner bakgrunnen for problemstillingen min: ”Hvordan kan barnehagen fungere som en del av hjelpetiltaket for barn som utsettes for omsorgssvikt av sine nære omsorgspersoner?” Jeg har valgt å benytte en kvalitativ tilnærming til forskningsfeltet for å samle inn data. Jeg har gjennomført fire semistrukturerte intervjuer, hvorav tre av deltakerne er barnehagelærere og én er PP-rådgiver. Jeg har deltatt i et samarbeidsprosjekt mellom Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og en av Trondheims bynære kommuner i denne studien, hvilket betyr at alle forskningsdeltakerne kommer fra samme kommune. Barneverntjenesten skal finne tiltak som er til det beste for hvert enkelt barn, og det blir lagt vekt på å gi barnet kontinuitet i omsorgen ved å sørge for stabile og gode voksenkontakter. Barnehagen er av den grunnen det mest benyttede hjelpetiltaket fra barneverntjenesten for barn under 5 år. Barn som utsettes for omsorgssvikt lever i en uholdbar situasjon, og behøver umiddelbar hjelp. Barnehagen har funksjon som primærforebyggende arena, og kan virke som en beskyttelsesfaktor for de barna som utsettes for omsorgssvikt dersom barnehagen bevisst arbeider med at barna har trygge tilknytningspersoner og gode relasjoner til de voksne i barnehagen. På den andre siden kan barnehagen fungere som enda en risikofaktor for utsatte barns utvikling dersom barnehagelærerne ikke inngår i relasjoner med barna, ikke er oppmerksomme på barn som behøver hjelp, eller at barnehagen bærer preg av store utskiftninger. PPT og barneverntjenesten kan fungere som gode veiledere for barnehagelærere som skal arbeide med barn som utsettes for omsorgssvikt og deres foreldrenb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleBarnehagen som hjelpetiltak: En kvalitativ undersøkelse av hvordan barnehagen kan fungere som en del av et hjelpetiltak for barn som utsettes for omsorgssvikt av sine nære hjelpepersonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record