Show simple item record

dc.contributor.advisorLyngseth, Else Johansennb_NO
dc.contributor.authorKvam, Kristinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:14Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:14Z
dc.date.created2014-10-08nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier753511nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270124
dc.description.abstractTema for denne studien er spesialpedagogisk skjønnsutøvelse i barnehagen. Det finnes ikke detaljregulering av spesialpedagogisk virke, og det kreves derfor utøvelse av skjønn av den enkelte spesialpedagog for å fatte beslutninger om hvilke barn som fyller kriteriene for spesialpedagogisk hjelp, og hva denne hjelpen skal innebære. Skjønnsutøvelse er et fenomen som det ikke finnes mye forskning på innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet. Spesialpedagoger sitter på en skjønnsmyndighet som det kan være viktig å få innsikt i. Studiens problemstilling er derfor som følger: Hvordan utøves profesjonelt skjønn innenfor spesialpedagogikken for barnehagebarn? I tillegg er det formulert to forskningsspørsmål for å presisere problemstillingen: ”Hva spiller inn og er avgjørende i en spesialpedagogs skjønnsutøvelse i profesjonssammenheng” og ” hvordan vektlegges skjønnsbasert skjønn og evidensbasert skjønn?” For å få innsikt i hvordan spesialpedagoger opplever fenomenet skjønn i sitt arbeid benyttes kvalitativ forskningsmetode. Det er foretatt semistrukturert intervju av tre spesialpedagoger ansatt i barnehage og en spesialpedagog ansatt i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med ansvar hovedsakelig for barnehagebarn. Jeg har inngått i et samarbeid mellom NTNU og en av Trondheims bynære kommuner. Forskningsdeltakerne er alle rekruttert fra denne kommunen. Funnene i denne studien gir innsikt i hva forskningsdeltakerne legger til grunn for sin skjønnsutøvelse i møte med spesialpedagogiske vurderingssituasjoner omkring et barn. For å praktisere profesjonelt skjønn innenfor spesialpedagogikken for barnehagebarn fremheves i denne studien fagkunnskap, erfaring, forhold ved den enkelte situasjon, samt kartlegging og samarbeid. Vurderinger omkring forholdet mellom normalitet og avvik utgjør i tillegg et sentralt funn hva gjelder skjønnsavveininger innenfor spesialpedagogikken. Profesjonen spesialpedagog danner en ramme for spesialpedagogisk skjønnsutøvelse, og berører også funnene i denne studien  nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title"Det er ikke noe oppskrift på det her": En kvalitativ intervjustudie om profesjonelt skjønn innenfor spesialpedagogikken for barnehagebarnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record