Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKarlsdottir, Ragnheidurnb_NO
dc.contributor.authorSnarud, Ane Wictorsennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:13Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:13Z
dc.date.created2014-10-07nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier753315nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270122
dc.description.abstractI denne studien har søkelyset blitt rettet mot hva tre lærere vektlegger i leseopplæringen på 1. trinn i grunnskolen, og å tolke dette i lys av relevant teori. Studien bygger på følgende problemstilling: Hva vektlegger tre lærere i leseopplæringen på 1. trinn? Målet med studien var å få frem mer kunnskap omkring denne tematikken slik at jeg personlig ville bli bedre rustet til arbeidslivet, og også for at andre lærere og pedagoger kan få utbytte av den. Kvalitativt forskningsintervju ble benyttet som metode da dette ble ansett som mest hensiktsmessig i forhold til studiens tematikk. Det ble brukt både induktiv og deduktiv forskningstilnærming. Spørsmålene i intervjuguiden ble valgt på bakgrunn av den teori jeg hadde lest på forhånd og studiens problemstilling. Kategoriene ble utviklet ut i fra deltakernes uttalelser, og så tolket i lys av teorien som jeg valgte med hensyn til disse uttalelsene. Resultatene viser at forskningsdeltakerne vektlegger like elementer i leseopplæringen. Det alle deltakerne vektlegger er 1) å tilpasse leseopplæringen til den enkelte elev gjennom veiledet lesing, ulike lesemetoder og variert undervisning, 2) å skape motivasjon hos elevene til å lese gjennom å tilrettelegge for leseglede, språklig bevissthet og lesestrategier, 3) å kartlegge elevenes leseferdigheter slik at det gir bedre grunnlag for å kunne tilpasse leseopplæringen til den enkelte elev. I denne studien har jeg forsøkt å løfte frem de tre forskningsdeltakerne sine synspunkter og perspektiv og det har derfor ikke vært et mål at forskningsresultatene skal være representative for andre pedagoger og lærere, men at de heller kan gjenkjenne seg i deltakernes beskrivelser og refleksjoner. nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleLeseopplæring på 1. trinn: En kvalitativ intervjustudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel