Show simple item record

dc.contributor.advisorFrostad, Pernb_NO
dc.contributor.advisorGraven, Torø Teigumnb_NO
dc.contributor.authorJernsetervangen, Hannenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:10Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:10Z
dc.date.created2014-10-07nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier753074nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270096
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg sett på hva blinde barn er opptatt av ved gjenkjenning av gjenstander og taktile bilder. Jeg ønsket å finne ut hva barnet rettet sin oppmerksomhet mot ved gjenstanden for å kunne gjenkjenne den. Masteroppgaven er avslutningen på et fireårig deltidstudium i synspedagogikk ved NTNU. Min studie besto av seks barn i alderen 6 til 7 år. Barna gikk enten siste året i barnehagen eller første året på skolen. Det var tre jenter og tre gutter. Alle barna var i kategori 4 og 5 i følge WHO sitt klassifiseringssystem, ICD -10- Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Studien er en kvalitativ studie med en semistrukturert intervjuform. Jeg var opptatt av å få fram hva den enkelte informant rettet sin oppmerksomhet mot i møtet med gjenstanden. Var det tekstur eller form eller var det andre faktorer som fanget deres oppmerksomhet. Resultatene fra min studie viste at informantene var opptatt av gjenstandens funksjon mer enn tekstur og form. Informantene kunne gi utdypende forklaringer på hva gjenstanden kunne brukes til. De la også vekt på gjenstandens form mer enn tekstur. Helkonkretene var enklere å gjenkjenne enn kortene, og det kan se ut til at overføringsverdien fra den tredimensjonale gjenstanden til den todimensjonale gjenstanden var vanskelig. Økt kunnskap innenfor dette fagfeltet kan gi pedagogen større innsikt i og forståelse for hvordan opplæringen for barn som er blinde kan tilrettelegges verbalt. nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleTA – UTFORSKE – GJENKJENNE: Hvilke objektegenskaper er blinde barn opptatt av når de skal gjenkjenne gjenstander og taktile bilder?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record