Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoen, Torillnb_NO
dc.contributor.authorRønning, Benedicte Stordalnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:07Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:07Z
dc.date.created2014-09-04nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier743457nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270076
dc.description.abstractInnagerende atferd er nesten like vanlig som utagerende atferd (Sørlie & Nordahl, 1998), likevel får utagerende atferd langt større oppmerksomhet i skolen (Nordahl, Manger, Sørlie, & Tveit, 2005). I denne studien har jeg valgt å rette fokus mot lærer-elev-relasjonen og elever som viser innagerende atferd. Innagerende atferd kan defineres som en atferd ”der følelser, opplevelser og tanker vendes innover mot en selv. Uttrykk som kommuniseres kan være: sårbar, avvisende, deprimert, tilbaketrukket, angst og usikkerhet” (Lund, 2012, s. 27). Formålet med denne studien er å rette fokus mot denne gruppen elever i skolen, og videre prøve å få frem tre lærer sine opplevelser og erfaringer rundt det å undervise elever som viser innagerende atferd. Problemstillingen som belyses i denne studien er som følger: ”Hva legger tre lærer vekt på i sin relasjon med elever som viser innagerende atferd?” For å belyse problemstillingen er det valgt en kvalitativ metode, nærmere bestemt et kvalitativt forskningsintervju. Studiens empiri bygger på intervju med tre barneskolelærere som har erfaring med å undervise elever som viser innagerende atferd. På bakgrunn av analyse og tolkning av studiens empiri kom jeg frem til en hovedkategori; å se elevene som viser innagerende atferd. Denne kategorien utpekte seg når lærerne uttrykker seg om deres relasjon til elever som viser innagerende atferd. Studien er videre delt inn i fire kategorier som går på hva lærerne uttrykker at de legger vekt på for å se disse elevene. Den første kategorien er å ta seg tid, og omhandler hvordan lærerne uttrykker at de tar seg tid til å prate med og hilse på elevene. Kategorien å ikke gi seg går inn på lærerne sitt fokus på å ikke gi seg og alltid være der for elever som viser innagerende atferd, samt betydningen av dette. Kategorien å ha tro på elevene belyser hvordan lærerne gir uttrykk for at de har forventninger til elevene som viser innagerende atferd, samt hvordan de tilrettelegger for at elevene skal oppleve mestring. Studiens siste kategori er å legge til rette for trygghet i sosiale situasjoner, og belyser lærerne sine tanker rundt det å skape trygghet knyttet til sosiale situasjoner som plassering i klasserommet, gruppearbeid og friminuttet. Studien i sin helhet viser at lærerne hadde kunnskap og oppmerksomhet rettet mot elever som viser innagerende atferd i skolen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title”Jeg har jo lyst til å vise han at jeg ser han”: En kvalitativ intervjustudie av hva tre lærere legger vekt på i sin relasjon med elever som viser innagerende atferdnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel