Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSaur, Ellennb_NO
dc.contributor.advisorFrisk, Rita Strandnb_NO
dc.contributor.authorLervåg, Arna Paulinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:05Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:05Z
dc.date.created2014-08-29nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier741897nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270058
dc.description.abstractTemaet i dette studiet har vært hvordan musikk kan fremme kommunikasjon med elever som har store sammensatte lærevansker. Jeg har hentet teorier fra psykologi, spesialpedagogikk og musikkterapi i forhold til temaene kommunikasjon, denne gruppen av elever og musikk og samspill. Mitt fokus har vært på Bakhtins dialogiske perspektiv på kommunikasjon. Jeg har sett på kommunikasjonens minste enhet, ytringen i dialogen, og hvordan felles forståelse og mening kan forhandles frem i et musikalsk samspill mellom musikkterapeut og elev. For å studere dette har jeg brukt video i datainnsamlingen og hvor jeg har sett på ” den dialogiske samtalen” mellom musikkterapeut og elev. Det var viktig for meg å studere alle uttrykk som begge deltagerne kom med for å finne ut hvordan samtalen ble satt i gang og utviklet seg.  Musikalsk improvisasjon er et hovedverktøy for musikkterapeuten i samspillet med eleven. I tillegg ser jeg at musikkterapeutens dialog kompetanse har stor betydning for å få frem eleven stemme i samspillet. I analysen kom det til syne tre ulike dialogiske møter med ulike temaer. Disse har jeg gått i ”dybden av” for å finne ut hvordan samtalen mellom musikkterapeuten og eleven arter seg. Dette studiet setter fokus på elevens stemme og hvordan den kan komme frem gjennom musikk. Om disse elevenes stemme skal høres, må omgivelsene ”lytte på andre måter” se og høre på andre måter og ikke minst ta vare på her og nå øyeblikkene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title"Grip øyeblikket": En kvalitativ studie om hvordan musikk kan fremme kommunikasjon med elever som har store sammensatte lærevanskernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel