Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSaur, Ellennb_NO
dc.contributor.authorØsterhus, Svennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:00Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:00Z
dc.date.created2014-08-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier735955nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270032
dc.description.abstractDette er en kvalitativ intervjustudie som fokuserer på aktører i skolens refleksjoner, knyttet til inkludering av elever med Asperger Syndrom. Gjennom intervju av seks informanter fra fire ulike kommuner, samtlige med bakgrunn fra skolen, har jeg fått innsikt i refleksjoner knyttet til dette. Relevant teori om Asperger Syndrom og inkludering dannet utgangspunkt for analyse av empiri. I studien behandles aspekter ved forståelsen av inkluderingsbegrepet både på system- og individnivå. Forhold knyttet til enkeltelever med Asperger Syndrom og refleksjoner i tilknytning til disse, blir også belyst. Studien peker på at det eksisterer et spenningsforhold mellom inkludering på individnivå og inkludering på systemnivå. Samtidig blir det antydet at det kan eksistere en paradoksalitet med tanke på forståelsen av inkluderingsbegrepet, som kan sies å gjelde på flere nivåer. I tillegg reiser studien spørsmål i forhold til om inkludering, som det prinsipielt riktige valget, kanskje ikke er det selvsagt beste for elever med Asperger Syndrom. Studien tar ikke mål av seg å vurdere kvaliteten på arbeidet som blir gjort i skolen, men det blir likevel gjort enkelte vurderinger av, og sammenligninger mellom informantenes refleksjoner i lys av relevant teori. Selv om studien fokuserer på inkludering i lys av Asperger Syndrom kan det likevel tenkes at elementer som er behandlet i denne studien også kan overføres til å gjelde andre utsatte elevgrupper med andre vansker.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title"Kan det være enighet om noe man ikke har en felles forståelse for?": En kvalitativ intervjustudie om inkludering av elever med Asperger Syndromnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel