Show simple item record

dc.contributor.advisorSandseter, Ellen Beate Hansennb_NO
dc.contributor.authorBjørseth, Lilliannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:00Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:00Z
dc.date.created2014-08-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier735924nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270028
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen, som har fått tittelen ”Det er jo helt forferdelig at det ventes med ting til ungene begynner på skolen”, er et resultat av en kvalitativ undersøkelse som baseres på informasjon fra fire førskolelærere fra ulike barnehager i Trondheim kommunen. Formålet med denne studien er å se på førskolelærernes erfaringer med mobbing og mobbeforebyggende arbeid i barnehagen. Gjennom dette fokuset, er det også en målsetning å se på barnehagen som en unik mulighet til å starte forebyggende arbeid tidlig i barns liv. Håpet er at undersøkelsen kan være med på å gi kunnskap og inspirasjon til barnehager, og føre til økt fokus på tematikken. Problemstillingen for undersøkelsen er: Hvilke erfaringer har barnehager med mobbing og mobbeforebyggende arbeid  Siden problemstillingen kan ha et stort omfang av faglige områder, har jeg valgt å se nærmere på: førskolelærernes forhold til mobbing i barnehagen, hvordan barnehager arbeider mobbeforebyggende, hvordan ulike styrings- og arbeidsverktøy påvirker det pedagogiske arbeidet og hvilken betydning har mobbeforebyggende arbeid. På bakgrunn av problemstillingen anvendte jeg kvalitative intervjuer som forskningstilnærming, der jeg fikk innsikt i deltakernes tanker, erfaringer og opplevelser med temaet. Undersøkelsen viser at deltakerne opplever mobbing, men at begrepet mobbing ikke anvendes. Hva selve begrepet innebærer virker noe diffust og flytende hos deltakerne. Dette kan indikere at mobbing er et tabubelagt område i barnehagen, og at tematikken trenger oppmerksomhet fra samfunnet. Deltakerne erfarte at sosialisering, sosial kompetanse og vennskap var sentrale faktorer i forebyggingsarbeidet, og at mye av denne læringen vil foregå gjennom lek. Gjennom arbeidet vil både foreldre og barnehagepersonell være sentrale støttespillere og rollemodeller. Deltakerne viser et sterkere forhold til Barnehageloven og Rammeplan enn ulike arbeidsverktøy som blant annet veiledere og hefter som eksisterer. Dette kan tyde på at ulike arbeidsverktøy må synliggjøres. En synliggjøring kan resultere i økt kunnskap og kompetanse og redusere risikoen for at barn opplever mobbing. For å klare å redusere mobbing og styrke det mobbeforebyggende arbeidet er det viktig å se på barnet, miljøene og samfunnet barnet lever i. En tidlig og god kobling mellom disse vil fremme barnets utvikling. Målet med undersøkelsen er at den skal ha en overføringsverdi til andre barnehager, der andre kan trekke paralleller til egen praksis, og få nyttig kunnskap og inspirasjon som kan påvirke deres pedagogiske arbeid.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title”Det er jo helt forferdelig at det ventes med ting til ungene begynner på skolen”: En kvalitativ undersøkelse av førskolelærere om mobbing og forebyggende arbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record