Show simple item record

dc.contributor.advisorGroven, Beritnb_NO
dc.contributor.advisorGylseth, Gyridnb_NO
dc.contributor.authorBåtsvik, Mildridnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:50Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:50Z
dc.date.created2014-07-30nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier735694nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269965
dc.description.abstractVi veit i dag at tidleg hjelp er god hjelp. For å kunne gi tidleg hjelp er tidleg identifikasjon av vanskar hos barn viktig. Sentrale føringar gir barnehagen eit samfunnsmandat som handlar om å fange opp og følgje opp barn som treng hjelp. Med full barnehagedekning er nesten alle barn i barnehage. Barnehagen er difor ein særs viktig arena for å identifisere barn som treng hjelp. Å fange opp barn som treng hjelp set krav til kompetanse og kapasitet hos pedagogisk personale i barnehagen. Pedagogisk personale har difor eit krevjande og ansvarsfullt mandat. I denne undersøkinga har eg sett på korleis bekymringsteikn hos barnet og risikofaktorar i miljøet til barnet vert forstått i lys av å skulle fange opp ban som treng hjelp. I dette ligg også korleis bekymring, psykisk helse og psykiske vanskar hos små barn vert fortått og fanga opp. Undersøkinga bygger på semistrukturerte gruppeintervju med pedagogisk personale i to vilkårlege barnehagar og ni informantar. Følgjande problemstilling ligg til grunn: Fange opp og følgje opp. Korleis vert barn som vekker bekymring i barnehagen fanga opp og følgt opp? Med undersøkinga ønskte eg å få fram praksis, tankar og refleksjonar til pedagogisk personale om korleis dei fangar opp og følgjer opp barn som vekker bekymring. Funn i undersøkinga viser at rammene for å utføre mandatet om å fange opp og følgje opp kviler på uklare rammer for korleis dette skal gjerast. Funn i undersøkinga viser at det er manglande kapasitet og kompetanse i barnehagen for å utføre dette mandatet. Det er krevjande å forstå bekymringsfull utvikling og fungering. Det er også krevjande å ha nok informasjon om omsorgsrammene til barn for å kunne forstå utvikling og fungering til barnet. Det trengst meir kompetanse i korleis tolke og forstå bekymringsteikn hos barn. Også kompetanse i samtale med foreldre om vanskelege tema opplevest mangelfull. Pedagogisk personalet ber om lavterskel tverrfagleg konsultasjonstilbod for å kunne forstå og og handle når barn vekker bekymring.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleFange opp og følgje opp: Korleis vert barn som vekker bekymring i barnehagen fanga opp og følgt opp?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record