Show simple item record

dc.contributor.advisorTislevoll, Snefridnb_NO
dc.contributor.authorVang, Tonje Elise Skjærviknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:45Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:45Z
dc.date.created2014-05-19nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier718045nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269934
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å redegjøre for hvordan en kontaktlærer arbeidet for å kunne ha en god relasjon til elevene i kontaktgruppen sin. Bakgrunn for dette temaet var min interesse for relasjoner og forskning som viser at kvaliteten på relasjoner mellom lærer og elev er viktig i forhold til trivsel, læring, innsats og atferd i skolen (Drugli, 2012). Jeg hadde på forhånd tenkt å fokusere på hele gruppen og hvordan han skapte og opprettholdt gode relasjoner i den. Etter datainnsamlingen ble det klart for meg at for å få god relasjon til hele kontaktgruppen, var det god relasjon til hver enkelt elev som var viktig. Samtidig la jeg merke til at arbeidet med å skape og opprettholde relasjonen var det samme arbeidet. Derfor ble mitt fokus hvordan læreren arbeider med relasjon av god kvalitet til elevene. Jeg har gjennom problemstillingen ”hvordan arbeider en kontaktlærer med relasjoner i sin kontaktgruppe?” valgt å undersøke kontaktlærerens arbeid med relasjoner. I denne studien brukte jeg kvalitativ forskningsmetode med mikroetnografisk tilnærming. Data ble samlet inn ved å benytte intervju og observasjon av en forskningsdeltager. Jeg jaktet etter det ”gode eksempelet”, siden jeg ønsket å vise hvordan det relasjonelle arbeidet blir utført. Forskningsdeltageren har bakgrunn som allmennlærer, og har ti års erfaring som kontaktlærer. Han har arbeidet som kontaktlærer i tre år for gruppen jeg observerte. Resultatene av denne studien viser at gjennom å være medmenneske og ha god klasseledelse legges det til rette for å kunne arbeide med relasjoner. Denne kontaktlæreren bygger gode relasjoner til hver enkelt elev, ut fra elevens egne forutsetninger og tar hensyn til tidligere erfaringer. Med bakgrunn i datamaterialet utviklet jeg følgende tre kategorier: 1) Kontaktlæreren som medmenneske, 2) Den strukturerte kontaktlæreren og 3) Den trygghetsskapende kontaktlæreren. Resultatene i denne studien blir drøftet og analysert på bakgrunn av teori om relasjoner, klasseledelse, familiepedagogikk, tilknytningsteori og involveringspedagogikk. Hensikten har vært å kunne løfte frem forskningsdeltagerens perspektiver og opplevelse av arbeid med relasjoner i sin kontaktgruppe. Kunnskapen av denne studien kan bli brukt som et tankeredskap for andre som er opptatt av relasjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleDet relasjonelle arbeidet i rollen som kontaktlærer: En god relasjon må du hanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record